Е-тест

Кликнете на еден од понудените тестови и проверете го вашето знаење!

Критериуми за оценување

Недоволен 0-30%
Доволен 31-49%
Добар 50-68%
Многу добар 69-87%
Одличен 88-100%

Често поставувани прашања

    • Секое прашање е задолжително;
    • Секое точно одговорено прашање вреди 1 поен;
    • Не постојат негативни поени;
    • Нема временско ограничување;