Веб-страницата www.makedonskijazik.mk нуди богата содржина поврзана со предметот македонски јазик и литература. Има над 300 написи (лекции) со раскажани и обработени дела, биографии на автори, содржини од граматиката со пригодни задачи и вежби. Исто така, ги содржи сите досегашни матурски прашања (со одговори) и прашањата од екстерните тестови со понудени одговори, што ја прави оваа страница уште поактуелна и попосетена. По трите изданија на книгата „За матуранти“ и успешното петгодишното постоење на блогот Македонски јазик и литература – овие содржини се преселија на страницата makedonskijazik.mk, каде продолжуваат да стекнуваат уште поголема популарност во својата подновена форма.

Статистика(месечно)

ПериодПосети
(Visits)
Посетители
(Unique Visitors)
Прикажувања
(Pageviews)
Февруари 1, 2018 – Февруари 28, 201882,22240,968293,158
Март 1, 2018 – Март 31, 2018 115,69653,973431,567
Април 1, 2018 – Април 30, 2018 82,55841,561290,420
Мај 1, 2018 – Мај 31, 2018100,06249,379392,477

Банери

ПозицијаДимензииЦена
1.1255x255px
1.2255x255px
1.1 + 1.2 (заедно)255x600px
Билборд(најгоре)1130 x 250px
Поп-ап500х500px
Брендинг

  • Минимален дневен закуп на позициите 1.1 и 1.2 е 2000 импресии/дневно.
  • Минималениот вкупен закуп е 3050 ден.