Веб-страницата www.makedonskijazik.mk нуди богата содржина поврзана со предметот македонски јазик и литература. Има над 300 написи (лекции) со раскажани и обработени дела, биографии на автори, содржини од граматиката со пригодни задачи и вежби. Исто така, ги содржи сите досегашни матурски прашања (со одговори) и прашањата од екстерните тестови со понудени одговори, што ја прави оваа страница уште поактуелна и попосетена. По трите изданија на книгата „За матуранти“ и успешното петгодишното постоење на блогот Македонски јазик и литература – овие содржини се преселија на страницата makedonskijazik.mk, каде продолжуваат да стекнуваат уште поголема популарност во својата подновена форма.

Комплетниот ценовник за огласување и закупување на рекламен простор на makedonskijazik.mk можете да го превземете од ТУКА

Статистика(месечно)

ПериодПосети
(Visits)
Посетители
(Unique Visitors)
Прикажувања
(Pageviews)
Февруари 1, 2018 – Февруари 28, 201882,22240 968293 158
Март 1, 2018 – Март 31, 2018 115 69653 973431 567
Април 1, 2018 – Април 30, 2018 82 55841 561290 420
Мај 1, 2018 – Мај 31, 2018100 06249 379392 477
Октомври 1, 2018 – Октомври 31, 2018103 13359 784385 803
Ноември 1, 2018 – Ноември 30, 2018120 23060 660451 402
Декември 1, 2018 – Декември 31, 201898 93051 639381 080

Банери компјутер + таблет

1
2
1

1.1

255 x 255 px

2

1.2

255 x 255 px

1
1

1.1 + 1.2 (заедно)

255 x 600 px

1
1

Билборд (најгоре)
1024 x 150px

1
1

Поп-ап
500x500px или 750 х 900 px

1
1

превземање
100%

1
1

Мобилен
Банер најдоле

1
1

Мобилен
банер најгоре