Веб-страницата www.makedonskijazik.mk нуди богата содржина поврзана со предметот македонски јазик и литература. Има над 300 написи (лекции) со раскажани и обработени дела, биографии на автори, содржини од граматиката со пригодни задачи и вежби. Исто така, ги содржи сите досегашни матурски прашања (со одговори) и прашањата од екстерните тестови со понудени одговори, што ја прави оваа страница уште поактуелна и попосетена. По трите изданија на книгата „За матуранти“ и успешното петгодишното постоење на блогот Македонски јазик и литература – овие содржини се преселија на страницата makedonskijazik.mk, каде продолжуваат да стекнуваат уште поголема популарност во својата подновена форма.

Понуда

Комплетниот ценовник за огласување и закупување на рекламен простор на www.makedonskijazik.mk можете да го преземете од ТУКА

Статистика на месечно ниво

(google analytics)

 • Период
 • 01.03.2018 – 31.03.2018
 • 01.04.2018 – 30.04.2018
 • 01.05.2018 – 31.05.2018
 • 01.10.2018 – 31.10.2018
 • 01.11.2018 – 30.11.2018
 • 01.12.2018 – 31.12.2018
 • 01.02.2019 – 28.02.2019
 • 01.10.2019 – 31.10.2019
 • 01.11.2019 – 30.11.2019
 • Посети (Visits)
 • 115 696
 • 82 558
 • 100 062
 • 103 113
 • 120 230
 • 98 930
 • 103 932
 • 108 474
 • 135 511
 • Посетители (Unique)
 • 53 973
 • 51 561
 • 49 379
 • 59 784
 • 60 660
 • 51 639
 • 52 590
 • 54 820
 • 63 606
 • Прикажувања (Pageviews)
 • 431 567
 • 290 420
 • 392 477
 • 385 803
 • 451 502
 • 381 080
 • 375 606
 • 420 863
 • 512 478