Веб-страницата www.makedonskijazik.mk нуди богата содржина поврзана со предметот македонски јазик и литература. Има над 300 написи (лекции) со раскажани и обработени дела, биографии на автори, содржини од граматиката со пригодни задачи и вежби. Исто така, ги содржи сите досегашни матурски прашања (со одговори) и прашањата од екстерните тестови со понудени одговори, што ја прави оваа страница уште поактуелна и попосетена. По трите изданија на книгата „За матуранти“ и успешното петгодишното постоење на блогот Македонски јазик и литература – овие содржини се преселија на страницата makedonskijazik.mk, каде продолжуваат да стекнуваат уште поголема популарност во својата подновена форма.

Статистика(месечно)

ПериодПосети
(Visits)
Посетители
(Unique Visitors)
Прикажувања
(Pageviews)
Април 1, 2015 – Април 30, 201546,92625,554205,832
Мај 1, 2015- Мај 31, 2015 67,90935,506324,179
Јуни 1, 2015 – Јуни 30, 2015 53,46724,170370,863
Октомври 1, 2015 – Октомври 31, 201552,27929,701228,453
Ноември 1, 2015 – Ноември 30, 201583,12642,407340,930

Банери

ПозицијаДимензииЦена
1.1255x255px
1.2255x255px
1.1 + 1.2 (заедно)255x600px
Брендинг
  • Минимален дневен закуп на позициите 1.1 и 1.2 е 2000 импресии/дневно.
  • Минималениот вкупен закуп е 3050 ден.