Матурски прашања (правопис)

Матурски прашања од областа правопис:

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Како се нарекува жителка на државата Египет?
а) Египетка; б) Египќанка; в) Египетчанка.

Одговор:

б) Египќанка


2. Кој од следниве зборови е погрешно напишан?
а) Анѓел; б) Ѓеврек; в) Гемија.

Одговор:

а) Анѓел


3. Множинските форми на именките радио и детаљ се:
а) радиа и детаљи; б) радија и детаљи; в) радија и детали.

Одговор:

в) радија и детали


4. Заокружи го погрешно напишаниот збор:
а) средство; б) вовче; в) ќибрит.

Одговор:

в) ќибрит


5. Подвлечи го погрешно напишаниот збор:
здравство, взаемно, гревота, стравотност

Одговор:

взаемно


6. Заокружи ја точната правописна форма:
а) сеуште; б) се уште; в) сè уште.

Одговор:

в) сè уште


7. Заокружи ја точната правописна форма:
а) скопјанец; б) македонец; в) американец.

Одговор:

а) скопјанец

8. Заокружи ја точната правописна форма:
а) 11 октомври; б) 11 Октомври; в) Единаесетти Октомври.

Одговор:

б) 11 Октомври


9. Заокружи ја точната правописна форма:
а) Драмски Театар; б) Струшки вечери на поезијата; в) Крпен Живот.

Одговор:

б) Струшки вечери на поезијата


10. Заокружи ја точната правописна форма:
а) Шар Планина; б) Соединети американски држави; в) Овче поле.

Одговор:

а) Шар Планина


11. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) Англиски; б) Англичанец; в) Англија.

Одговор:

а) Англиски


12. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) клуч; б) пљука; в) виљушка.

Одговор:

б) пљука


13. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) ќесе; б) ќибрит; в) килим.

Одговор:

б) ќибрит


14. Заокружи ја точната правописна форма:
а) знаеја; б) пеач; в) никоји.

Одговор:

а) знаеја


15. Заокружи ја точната правописна форма:
а) тристотини; б) илјада; в) милјон.

Одговор:

б) илјада


16. Заокружи ја точната правописна форма:
а) петорицата; б) двестето; в) петте стотини.

Одговор:

б) двестето


17. Членувај го бројот шест: ________________________

Одговор:

шесте

18. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) не може; б) неможе; в) не можејќи.

Одговор:

б) неможе


19. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) неподготвен; б) незнаејќи; в) невистина.

Одговор:

б) незнаејќи

20. Заокружи ја точната правописна форма:
а) авиопревоз; б) авио-превоз; в) прв пат.

Одговор:

а) авиопревоз


21. Заокружи ја неточната правописна форма кај кратенките:
а) Р.М. (од Република Македонија); б) м (од метар); в) д-р (од доктор).

Одговор:

а) Р.М.


22. Заокружи ја неточната правописна форма кај кратенките:
а) т.е.; б) и.т.н.; в) и др.

Одговор:

б) и.т.н.


23. Напиши го надредниот знак над Е во реченицата:
Кога влеговме не не забележаа веднаш.

Одговор:

Кога влеговме не нѐ забележаа веднаш.


24. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) шестте; б) смртта; в) болеста.

Одговор:

а) шестте


25. Заокружи ја точната правописна форма:
а) битолчанец; б) кумановчанец; в) кратовчанец.

Одговор:

а) битолчанец

26. Заокружи го зборот каде пред слоготворното „р“ треба да стои апостроф (’):
а) прв; б) зарти; в) црвен

Одговор:

б) зарти – за’рти


27. Напиши го надредниот знак над Е во реченицата:
Вчера се подготвував се да научам.

Одговор:

Вчера се подготвував сѐ да научам.


28. Запиши го точно зборот кој е погрешно напишан во реченицата: Денес во „Утрински Весник“ прочитав убедлив коментар за филмот „Трето полувреме“. _________________

Одговор:

весник (Утрински весник)


29. Кои зборови се правилно напишани?
а) Чаршија, виљушка, иљада, глувче. б) Виљушка, чаршиа, иљада, глуфче. в) Илјада, глувче, чаршија, виљушка.

Одговор:

в) Илјада, глувче, чаршија, виљушка.


30. Напиши го правилно погрешно напишаниот збор во следнава реченица: Директорот најпосле свати дека казната е вистинско средство за неработниците. ____________

Одговор:

свати – сфати


31. Напиши го точно зборот кој е погрешно напишан во реченицата: Многу Скопјани секоја година летуваат на Охридското Езеро. ____________

Одговор:

скопјани