Коле Неделковски (1912 - 1941)

Коле Неделковски („Глас од Македонија“)

Коле Неделковски (1912—1941)

икола Крстев Неделков е роден во селото Војница, близу Велес, 1912 година во сиромашно земјоделско семејство. Основно училиште завршил во селото, а гимназија учел во Велес, но морал да го прекине образованието поради недостаток на пари. Заминал во Скопје каде работел како молер, но го посетувал и трговското училиште.

оради револуционерната активност бил прогонуван од великосрпскиот режим и во 1933 година пребегал во Бугарија. Во Софија, 1938 година на страниците на „Илустрација Илинден“ објавена е неговата прва

Повеќе >>
Коле Неделковски (1912 - 1941)

Избор песни од Коле Неделковски

итературното творештво на Коле Неделковски е скромно по обем – две збирки, со околу дваесет и две-три песни, а и по своите уметнички квалитети.

Негова првообјавена песна е „Стојан војвода“ во списанието „Илустрација Илинден“, преименувана во „Стојан на Ордановци“ (и малку преправена) во збирката „М’скавици“.
Во песната е опеан борецот за национално ослободување кој повеќе не можел да го трпи ропството. Во моментите кога зажалува по домот, семејството, саканата – него го убива „тиранот“.

Стојан на Ордановци

На млади, море,

Повеќе >>

Мите Богоевски – живот и творештво

Мите (Димитар) Богоевски (1919 – 1941)

оден е во с. Болно, во печалбарско семејство. Основно образование завршил во родното село и во Ресен, а во Битола завршил Трговска гимназија. 1939 година се запишал на Економскиот факултет во Белград, но поради финансиски причини го напуштил и се вратил во родното место. Уште на млади години се вклучил во прогресивните движења, а неговата политичка активност била следена од полицијата и затоа е прогонуван, апсен и затворан во Битола и во Белград. По

Повеќе >>
Ацо Караманов (1927 - 1944)

Ацо Караманов – живот и творештво

Александар — Ацо Караманов (1927—1944)

цо Караманов е роден на 31 јануари 1927 година во Радовиш како најстаро дете во семејството на Софија и Васил Караманови. Кога имал само три месеци, семејството го напушта родното место поради службата на таткото и оди прво во Белград, а потоа и во други места низ Србија, за во с. Велико Орашје да се задржи повеќе години. Таму, Ацо го завршил основното образование и благодарение на способниот учител кај малиот Караманов рано се јавила

Повеќе >>

Писатели Македонци кои пишувале на друг јазик (дводомни писатели)

о Балканските војни и поделбата на Македонија, во недостаток на своја држава и свој литературен јазик многу Македонци пишувале на јазикот чии државјани биле, а најчесто на српски или бугарски. Па и оние кои пишувале на македонски, на својот дијалект, дел од творбите ги напишале на туѓ јазик. На пример, Војдан Чернодрински, покрај драмите на македонски пишувал и на бугарски; Кочо Рацин „Резултат“, „Синови на гладот“, „Антологија на болката“, „Огномет“, „Во каменоломот“ и повеќе критичко-есеистички трудови напишал на српски јазик;

Повеќе >>