Согласни групи

Во македонскиот јазик има карактеристични согласни групи.

Според Правописот, тие се пишуваат вака:

.

Согласните групи мн и вн

.

  • Групата (-)мн– во стандардниот јазик се изговара и се пишува во зборовите: гламна, гумно, дамнина, одамна, огламник, самне, рамна, демне, ѕемне, симне, многу, мнозина.
  • Со (-)вн– се пишуваат зборовите: внатре, внук, плевна.

.

Согласни групи со с, з и ш

.

  • Согласките с, з и ш пред наставките -че, -ца, -це најчесто преминуваат во в:
Повеќе >>