Лоша мисла — цела болест

Царската ќерка и еќимот

Лоша мисла — цела болест

(Македонска народна приказна)

 

Eдна царска ќерка боледувала од некоја мисла што имала. Сите царски доктори фатиле да ја лекуваат и никој лек не беше нашол. Од ден на ден сè полошо се чинела и на лице гинела.

Чул еден стар доктор, што бил заборавен од светот поради староста што ја имал, кој никој не беше го викал.

— Ја чекај — рекол сам со себе — да појдам кај царската … Повеќе >>

Неволјата викни ја секаде да ти помага

Неволјата викни ја секаде да ти помага

(Македонска народна приказна)

 

Си бил еден мрзлив дрвар. Еден ден жена му со сила го пратила да оди на дрва и да ја викне Неволјата да му помогне да ги натовари дрвата.
Пошол дрварот в планина и со голема мрза набрал дрва. Арно ама, сега требало да ги натовари. Се вртел-се сукал за да ја види Неволјата од некоја страна, ама ја немало, па почнал да вика:
— Неволјооо, Неволјоооо, ела да … Повеќе >>

Правината и Кривината

Правината и Кривината

(Македонска народна приказна)

 

Некогаш останала Правината без работа, та немала пари да си купи леб за да јаде и три дена гладувала.
Шетала, одела овде-онде за да најде леб, но не можела и викнала сирота:

– Оф јас сирота, што да правам, дали ќе умрам од глад, нема ли никој да ми помогне?

Ја слушнала Кривината и излегла пред неа:

– Што те мачи, а друшко, што туку офкаш? – ѝ рече Кривината.
– Оф мори … Повеќе >>

Епски народни песни

Основен мотив во нашите епски песни е љубовта кон татковината и величање на јунаштината на историски познати и непознати личности. Идеализацијата на јунакот е главната цел во песните.

Нашите епски песни се одликуваат со богата идејна содржина.

Жанровски разликуваме:
– неисториски (со митолошки, религиозно-легендарни мотиви) епски песни;
– историски (јуначки, ајдутски, револуционерни, партизански) епски песни.

 

Јуначки епски песни

Јуначкиот епос почнал да се развива кон крајот на четиринаесеттиот век во времето на потпаѓањето на нашиот народ под турско ропство.

Повеќе >>

Лирско-епски народни песни

Во народната поезија, освен лирски и епски, разликуваме и лирско-епски песни.
Лирско-епски се оние песни во кои се испреплетуваат лирските и епските елементи. Односно, лирски се мотивите и експресијата, а композицијата и строежот – епски.
Народните песни потекнуваат од најдалечното минато. Нивниот автор е непознат (анонимен), а се зачувале со усно пренесување од колено на колено.
Македонските народни песни почнале да се запишуваат во средината на деветнаесеттиот век, во времето на Преродбата.
Први интерес за запишување на народното творештво
Повеќе >>