Романтизам

Роматизам е правец кој се јавува како реакција на просветителската и псевдокласичарската (класицистичка) литература.  Како директна спротивност на рационалистичкото величање на разумот и објективното гледање на светот, како и рамките и ограничувањата на класицизмот во творечка смисла; авторите во романтизмот прокламирале целосна слобода во литературното творење и крајно субјективен став кон животот и стварноста.

Општествени прилики

Појавата на европскиот романтизам е условен од општествените прилики на преминот од 18 во 19 век.  Политичката превласт на буржоазијата која во Англија извојувала

Повеќе >>
Странствувањето на Чајлд Харолд

Бајрон – „Странствувањето на Чајлд Харолд“

орд Џорџ Гордон Бајрон (1788-1824) е претставник на романтизмот од Англија.

Неговото семејство било со благородничко потекло, но осиромашено. Кога имал 10 години, починал некој негов братучед и од таму се стекнал со богатство и лордовска титула. Ова му овозможило да се школува во Кембриџ, а потоа да биде член на англискиот парламент. Таму ги застапувал правата на работниците и затоа конзервативците го мразеле и јавно го напаѓале. Разочаран од нападите решил да ја напушти Англија и да ги посети

Повеќе >>
Александар Сергеевич Пушкин (1799-1837)

Александар Сергеевич Пушкин

лександар Сергеевич Пушкин (1799-1837) е роден во Москва 1799 година, во благородничко семејство. Бил воспитуван и образуван од приватни учители од кои го научил францускиот јазик. Неговата дадилка, пак, му ја всадила љубовта кон рускиот фолклор и народ.

Се школувал во Лицејот во Царско Село, училиште само за децата на руските аристократи каде се стекнал со солидна наобразба. Учествувал во литературниот кружок „АРЗАМАС“ и во кружокот на декабристите „Зелената ламба“. (Декабристите се учесници во востанието од 14 декември 1825 г. … Повеќе >>

„ Евгениј Онегин “ од Пушкин

оманот „ Евгениј Онегин “ го сочинуваат осум пеења, со различен број песни. Александар Сергеевич Пушкин ја создал онегинската строфа составена од 14 стиха.

Иако поетот е претставник на романтизмот, романот е замислен врз реалистична основа каде се запознаваме со секојдневните настани од животот на руското дворјанство.
Темата во романот е љубовта; младешката, идеализирана и неостварена љубов на Татјана кон Онегин и нејзиното созревање.
Времето на случување се дваесеттите години од деветнаесеттиот век, во Петроград, на село и во Москва.
Повеќе >>