Кузман Шапкарев

Животот на Шапкарев

 

Кузман Анастасов Шапкарев (1 февруари 1834-18 март 1909) е роден во Охрид, во семејство на бедни и неписмени родители. Самиот тој за својот татко Анастас  ќе рече дека бил „прост и сиромав работник и сосема неписмен“.

Мајка му,  Марија Стрезова, била таа што ќе инсистира да го школува Кузмана, па дури со свој труд заработувала за да му обезбеди средства.

Основното образование го стекнал кај вујко му, Јанаки Стрезов, со извесни прекини.

Кога од финансиски причини … Повеќе >>