Написи

Коле Неделковски (1912 - 1941)

Коле Неделковски („Глас од Македонија“)

Коле Неделковски (1912—1941)

икола Крстев Неделков е роден во селото Војница, близу Велес, 1912 година во сиромашно земјоделско семејство. Основно училиште завршил во селото, а гимназија учел во Велес, но морал да го прекине образованието поради недостаток на пари. Заминал во Скопје каде работел како молер, но го посетувал и трговското училиште.

оради револуционерната активност бил прогонуван од великосрпскиот режим и во 1933 година пребегал во Бугарија. Во Софија, 1938 година на страниците на „Илустрација Илинден“ објавена е неговата прва

Повеќе >>
Коле Неделковски (1912 - 1941)

Избор песни од Коле Неделковски

итературното творештво на Коле Неделковски е скромно по обем – две збирки, со околу дваесет и две-три песни, а и по своите уметнички квалитети.

Негова првообјавена песна е „Стојан војвода“ во списанието „Илустрација Илинден“, преименувана во „Стојан на Ордановци“ (и малку преправена) во збирката „М’скавици“.
Во песната е опеан борецот за национално ослободување кој повеќе не можел да го трпи ропството. Во моментите кога зажалува по домот, семејството, саканата – него го убива „тиранот“.

Стојан на Ордановци

На млади, море,

Повеќе >>