Написи

Божествена комедија – Воведна песна (анализа)


Во првиот дел од „Божествената комедија“, е опишан пеколот кој Данте го претставил како инка. Круговите на инката се стеснуваат како што се зголемуваат гревовите на луѓето. Во центарот на земјата, во деветтиот круг се наоѓа Луцифер.
Вергилиј го поведува Данте во Пеколот на чиј влез пишувало:

Засекогаш откажи се од надеж.

 

Анализа на Воведна песна од Божествената комедија

 

На почетокот од епот Данте дава податоци за нараторот (за себе), дека

Повеќе >>