Написи

Матурски прашања за „Хамлет“ (6. 2013)

На државната матура, јуни 2013 за „Хамлет“ од Шекспир ги имаше следните прашања:

Прочитај го внимателно извадокот од делото „Хамлет“ и заокружи го точниот одговор на поставените прашања.
(Сите, освен Хамлет, излегуваат)
Хамлет
О, тешко бреме од месо и коски,
Да можеш сега да испариш за миг!
И грев да не е самоубиството!
О, боже, боже! О, колку блуткав
И плиток и тап, ништовен и празен
Во сите свои движења е светот!
И каква гадост! Сѐ е осквернето
Ко цветник … Повеќе >>

Матурски прашања за „Хамлет“ (8. 2010)

Во август 2010, за „Хамлет“ од Шекспир, на државната матура беа поставени следните прашања:
Прочитај го извадокот од драмата „Хамлет“ од В. Шекспир и одговори на прашањата.
3 чин – сцена прва
Хамлет:
Да се биде или не
Да бидеш или да не бидеш ти —
Еве во што е прашањето сега.
Без ропот, молкум да го трпиш стравот
И сите стрели на судбината дива
Или пак да се противставиш гневно, гневно
Да станеш веднаш, да победиш в борба
Или … Повеќе >>

Матурски прашања за „Хамлет“ (6. 2010)

Матурски прашања во јуни 2010 година за „Хамлет“ од Шекспир беа:

Внимателно прочитај го извадокот од „Хамлет“ и одговори на поставените прашања.

Офелија:
Како сте, принцу во последно време?
Хамлет:
О, сосем добро. Сосем. Сосем. Сосем.
Офелија:
Досега примав подароци од Вас,
Но, денес принцу, јас ќе Ви ги вратам.
Ве молам, еве, земете ги веднаш.
Хамлет:
Грешите. Не сум Ви подарил ништо.
Офелија:
О, како ништо! Сетете се, принцу.
Со такви ласки јас ги примав од Вас
Што мислев … Повеќе >>

Појава на ренесансата

Ренесансата (преродба) е продолжување на предренесансата (хуманизмот) и се појавува во втората половина на 15 век и трае во 16 век.
Под ренесанса не се подразбира само преродба на старата римска литература, туку преродба на целокупниот живот.

Да се потсетиме:

Уметноста се појавува во првобитното општество како спој од музика, текст и игра (синкретизам).

Најпрво од синкретизмот се издвојува епско-лирската песна и го започнува самостојниот развој на литературата како дел од уметноста. Најстарите литератури се појавуваат во старите држави: Асирија,
Повеќе >>