Почетна » светска литература » теорија на литературата » Стилски изразни средства (синтаксички)

Стилски изразни средства (синтаксички)

Стилските изразни средства што се однесуваат на целата реченица, односно мисла, се нарекуваат синтаксички или фигури на конструкцијата.
Компарација
.
Компарацијата е едно од најзастапените стилски изразни средства и во минатото и денес, а претставува споредба на еден предмет или појава, со друг. Секогаш при споредбата се употребува зборот „како“ или „ко“. На пр.: Гладен како волк.
.
И најмил спомен што в душа ми блеска
се гаси од нив ко цвеќе без боја.
(Везилка – Б. Конески)
.
Антитеза
.
Антитеза е спротивност, односно споредување кое се заснова на спротивност. На пр.: Ситиот на гладниот не му верува.

.

Не сум вода да прелеам,
не сум змиа да се проврам,
не сум елен да прескочам,
не сум пиле да прелетам.
(од Поминуам, заминуам – народна песна)

.

Споредбата во оваа песна е извршена со негирање.

.

Словенска антитеза
.
Словенската антитеза е фигура застапена во нашето народно творештво. Таа се состои од прашање, негација на прашањето и одговор. На почетокот од поемата „Сердарот“ од Г. Прличев ја среќаваме словенската антитеза:
.
Пискотници се слушаат од Галичник во Река,
Што тешка несреќа ги збра
и мажите, и жените, та гласи тажна ека
и навева сал коб и зла?
.
Дал’ град полињата житородни ги беше фатил?
ил’ рој од скакулци се вдал?
Дал’ султанот арачлии пред време беше пратил
да збира арач лут без жал?
.
Ни град полињата житородни ги беше фатил,
ни рој од скакулци се вдал,
ни султанот арачлии предвреме беше пратил
да збира арач лут без жал!
.
Та Кузман, јунак славен, падна убиен од Гега,тој сердар прочут падна в бој,
и ќе ги гази пљачкашот планините ни сега,
и да ги брани нема кој…

.

Реторско прашање

.

Реторско прашање е стилско изразно средство каде прашалната реченица ја употребуваме како исказна. Прашањето, а најчесто повеќе прашања не се поставуваат за да добиеме одговор на нив, туку целта е да го изразиме чувствениот однос.

.

Везилке, кажи како се роди
проста и строга македонска песна
од ова срце што со себе води
разговор ноќен во тревога бесна?
(Везилка – Бл. Конески)

.

Инверзија

.

Инверзија е преметнување на редот на зборовите – обратен ред од оној што граматички е најисправен.

.

Телото твое црна маслина…
(Во сонот на црната жена – А. Шопов)

.

Елипса

.

Елипса настанува кога од реченичната целина изоставуваме зборови, но смислата сепак можеме да ја разбереме. На пр.: Дожд. (значи дека врне дожд).

.

Асиндетон

.

Асиндетон е кога нижеме зборови без нивно граматичко поврзување (без сврзници).

.

А се се случи една ноќ,
ноќ стебла,
ноќ лисје,
ноќ, студен ров.
(Небиднина – А.Шопов)

.

Полисиндетон

.

Полисиндетон е кога нижеме сврзувачки зборови без граматичка потреба.

.

Од темни зори на утрини летни
до никоја доба на вечери зимни
тој гладно пие тагата наша
и потта и крвта и снагата ни.
(Тутуноберачите – К. Рацин)

.

Градација

.

Градација е степенување кое настанува со таков избор на зборови, слики и мисли со кои се изразува постепено засилување или слабеење од почетната позиција.

.

Прва година помина
грутка в срцето и легна,
втора година намина
болест ја в гради искина.
Трета година земјата
на Ленка покри снагата.
(Ленка – К.Рацин)

.

[av_promobox button=’yes’ label=’Кликни ме’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2009/10/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE.html’ link_target=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=” box_custom_font=’#ffffff’ box_custom_bg=’#444444′ box_custom_border=’#333333′ av_uid=’av-emrwu’]
Прочитај и за фонетско-морфолошките стилски изразни средства: асонанца, алитерација, ономатопеа, парономазија; анафора, епифора, симплоха, палилогија.
[/av_promobox]

..

[av_promobox button=’yes’ label=’Кликни ме’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2009/10/blog-post.html’ link_target=’_blank’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’small’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ box_color=” box_custom_font=’#ffffff’ box_custom_bg=’#444444′ box_custom_border=’#333333′ av_uid=’av-arv52′]
Прочитај и за семантичките стилски изразни средства – тропи: епитет, метафора, алегорија, симбол, метонимија, персонификација, хипербола, литота, иронија, парадокс.
[/av_promobox]

.

Scroll to Top