Почетна » македонска литература » словенска писменост » Матурски прашања за Климент Охридски (6. 2010)

Матурски прашања за Климент Охридски (6. 2010)

Во јуни 2010 година, на државната матура, за Климент Охридски ја имаше следната задача:

Прочитај го внимателно извадокот и одговори на поставените прашања.

„ПОХВАЛА НА НАШИОТ БЛАЖЕН ТАТКО И УЧИТЕЛ СЛОВЕНСКИ СВЕТИ КИРИЛ“
од Климент Охридски

Еве ни светна христољупци светлозрачниот спомен на нашиот преблажен татко Ки рил, нов апостол и учител на сите земји, којшто огреа на земјата како сонце со вистинска вера и убавина, како сонце на трисушното божество, осветлувајќи го сиот свет.

Божјата премудрост си соѕида храм во неговото срце и на јазикот негов како на херувим почиваше секогаш Светот дух разделувајќи дарови според верата, како што кажуваше и апостол Павле дека секому од нас му се дава благодет како што дарувал Христос. Кој ќе каже дека ме љуби како Господа, и јас ќе го заљубам, ќе му се покажам самиот и во него ќе си направам храм, и тој ќе ми биде син, а јас ќе му бидам татко.

Таква татковина барајќи, овој преблажен отец и учител наш ја остави сета убавина на овој живот, домот и богатството, татка си, мајка си, браќата и сестрите. Од младини беше чист како ангел, се оттргнуваше и избегнуваше од житејски сладости и секогаш беше со псалми и пеење и со духовни поуки. Врвеше само по еден пат што води на небеси. Затоа низ неговата уста се изли божјата благодет, како што кажал премудриот Соломон: во устата на премудриот влегува вдахновение, тој носи закон и милост на јазикот, со него ги врзува злословните усти на еретиците…

1. На кој жанр од средновековната литература припаѓа делото од кое е земен извадокот?

A. Пофално слово. Б. Житие. В. Молитва.

 

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-hr10je’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-f1spqi’]
A. Пофално слово
[/av_tab]

[/av_tab_container]
2. Со каква цел Климент Охридски го напишал ова дело?

A. Да даде исцрпни податоци за животот на свети Кирил. Б. Да ја искаже својата љубов и восхит кон свети Кирил. В. Да го опише својот роден крај.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-e83ed6′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-d6ml9m’]
Б. Да ја искаже својата љубов и восхит кон свети Кирил.
[/av_tab]

[/av_tab_container]

3. Со која компарација (споредба) е прикажан свети Кирил во првиот пасус?

A. Којшто огреа на земјата како сонце. Б. Нашиот преблажен татко. В. Осветлувајќи го сиот свет.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-bcgh3e’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-8s87ru’]
A. Којшто огреа на земјата како сонце.
[/av_tab]

[/av_tab_container]

4. Која карактеристика на свети Кирил се истакнува во третиот пасус од извадокот?

A. Предаденоста на Христовата вера од најрани години. Б. Големата дарба за учење и совладување различни вештини. В. Големата љубов кон родителите.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-78prbu’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-67ag8q’]
A. Предаденоста на Христовата вера од најрани години.
[/av_tab]

[/av_tab_container]

5. По што е значаен Климент Охридски во словенската литература?

A. Ја создал првата словенска азбука. Б. Полемизирал со тријазичниците. В. Ги напишал првите оригинални дела.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-411g7e’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2yvzre’]
В. Ги напишал првите оригинални дела.
[/av_tab]

[/av_tab_container]

 

Scroll to Top