Матурски прашања за „Тартиф“ 2

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-1fyjdw’]
На тестот по македонски јазик и литература – државна матура, јуни 2011, беа зададени следните прашања за „Тартиф“ од Молиер:

Прочитај го извадокот од делото „Тартиф“ од писателот Жан Батист Поклен Молиер и одговори на поставените прашања.

СЦЕНА VI
Валер, Оргон, Клеант, Елмира, Маријана, Г. Пернел, Дамис, Дорина
Валер:

(На Оргон)
Жалам дека носам лоши вести јас,
но друг излез немам в овој страшен час.

Еден другар мој, со кого блиско стојам,
и ја знае добро намерата моја,
макар да е тајна – службена и строга,
ми пренесе новост непријатна многу.

Да Ви кажам веднаш јас поитав ваму:
Ве товарат страшно за издајство срамно.

Лукавиот Тартиф, без чувство, без жал,
ве клеветел дури до нашиот крал,
и раце и јазик тој да Ви фати –
некој таен ковчег веднаш таму пратил!

Подробности не знам, нити што ќе стане,
но, наредил кралот веднаш да Ве фанат.
Јас верувам: Тартиф скоро ќе се јави
заедно со џандар в затвор да Ве стави!

Клеант:
Ја придоби власта за грабеж да служиш –
врз Вашиот имот цврста рака пружа!

Оргон:
Да, човекот си е животинче злобно!

Валер:
Секој минут Вас Ве чека судба кобна.
Ви донесов кола, а и нешто пари –
ниту жива душа в улиците стари.

Од громор, што гневен обрач над Вас стега –
Сал бегство може да Ве спаси сега.
На сигурно место ќе бидете скриен –
ќе останам со Вас дури громот врие.

Оргон:
Ах, Вашата љубов раната ја лечи,
но не можам сега јас сѐ да Ви речам!
Се надевам господ добри дни да прати
и моево срце со љубов ќе врати.
Грижете се! Збогум!

Клеант:
Збогум, добар час!
Ќе гледаме сите да најдеме спас.

Прашања

1. Според драмскиот вид делото од кое е наведен извадокот е:

а) трагедија; б) мелодрама; в) комедија.
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ background_gradient_current_direction=’vertical’ av_uid=’av-451p04′]
[av_toggle title=’Одговор’ tags=” av_uid=’av-28jcf8′]
в) комедија
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-jsxpm46f’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-bzs8h0′]
2. Тема во дадениот извадок е:

а) веста за посетата на Оргон; б) веста за вината на Оргон; в) веста за љубовта на Оргон.
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=” styling=” colors=” font_color=” background_color=” border_color=” hover_colors=” hover_background_color=” hover_font_color=” colors_current=” font_color_current=” background_current=” background_color_current=” background_gradient_current_color1=” background_gradient_current_color2=” background_gradient_current_direction=’vertical’ av_uid=’av-451p04′]
[av_toggle title=’Одговор’ tags=” av_uid=’av-b81v44′]
б) веста за вината на Оргон
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-jsxpm46f’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-zc46c’]
3. Ликот на Тартиф е окарактеризиран како:

а) лукав човек; б) искрен пријател; в) чесен човек.
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=” styling=” colors=” font_color=” background_color=” border_color=” hover_colors=” hover_background_color=” hover_font_color=” colors_current=” font_color_current=” background_current=” background_color_current=” background_gradient_current_color1=” background_gradient_current_color2=” background_gradient_current_direction=’vertical’ av_uid=’av-451p04′]
[av_toggle title=’Одговор’ tags=” av_uid=’av-84iy2s’]
а) лукав човек
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-jsxpm46f’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-7gb16s’]
4. Според наведениот извадок, Валер на Оргон ја открива:

а) вистинското „лице“ на Тартиф; б) сопствената желба за бегство; в) својата почит кон Тартиф.
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=” styling=” colors=” font_color=” background_color=” border_color=” hover_colors=” hover_background_color=” hover_font_color=” colors_current=” font_color_current=” background_current=” background_color_current=” background_gradient_current_color1=” background_gradient_current_color2=” background_gradient_current_direction=’vertical’ av_uid=’av-451p04′]
[av_toggle title=’Одговор’ tags=” av_uid=’av-6k09mc’]
а) вистинското „лице“ на Тартиф
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-jsxpm46f’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-59kvv8′]
5. Во делото Тартиф писателот дава тематско прикажување на:

а) апсолутистичката власт; б) републиканското уредување; в) демократското уредување.
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=” styling=” colors=” font_color=” background_color=” border_color=” hover_colors=” hover_background_color=” hover_font_color=” colors_current=” font_color_current=” background_current=” background_color_current=” background_gradient_current_color1=” background_gradient_current_color2=” background_gradient_current_direction=’vertical’ av_uid=’av-451p04′]
[av_toggle title=’Одговор’ tags=” av_uid=’av-40j88k’]
а) апсолутистичката власт
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-jsxpm46f’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-4wbk84′]
6. Врз основа на делото, каков став зазема Молиер кон француското општество?

а) Индиферентен став; б) Критички став; в) Афирмативен став.
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=” styling=” colors=” font_color=” background_color=” border_color=” hover_colors=” hover_background_color=” hover_font_color=” colors_current=” font_color_current=” background_current=” background_color_current=” background_gradient_current_color1=” background_gradient_current_color2=” background_gradient_current_direction=’vertical’ av_uid=’av-451p04′]
[av_toggle title=’Одговор’ tags=” av_uid=’av-1vhqk4′]
б) Критички став
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-jsxpm46f’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-36gu6s’]

Одговори ги и прашањата од матурскиот тест од јуни 2009 година за драмата „Тартиф“ од Молиер, на следнава ВРСКА.

[/av_textblock]