Матурски прашања (правопис)

Матурски прашања од областа правопис:

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Како се нарекува жителка на државата Египет?
а) Египетка; б) Египќанка; в) Египетчанка.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-2vucdkg’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2t2qccg’]
б) Египќанка
[/av_tab]

[/av_tab_container]
2. Кој од следниве зборови е погрешно напишан?
а) Анѓел; б) Ѓеврек; в) Гемија.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-2rvcp7k’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2pv5gog’]
а) Анѓел
[/av_tab]

[/av_tab_container]
3. Множинските форми на именките радио и детаљ се:
а) радиа и детаљи; б) радија и детаљи; в) радија и детали.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-2of2oe8′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2mw50eo’]
в) радија и детали
[/av_tab]

[/av_tab_container]
4. Заокружи го погрешно напишаниот збор:
а) средство; б) вовче; в) ќибрит.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-2liadxc’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jgd7gg’]
в) ќибрит
[/av_tab]

[/av_tab_container]
5. Подвлечи го погрешно напишаниот збор:
здравство, взаемно, гревота, стравотност

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-2iw41gg’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2gk4f5c’]
взаемно
[/av_tab]

[/av_tab_container]
6. Заокружи ја точната правописна форма:
а) сеуште; б) се уште; в) сè уште.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-2et9wj4′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2df0x2o’]
в) сè уште
[/av_tab]

[/av_tab_container]
7. Заокружи ја точната правописна форма:
а) скопјанец; б) македонец; в) американец.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-2bannb4′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-29lmpsw’]
а) скопјанец
[/av_tab]

[/av_tab_container]

8. Заокружи ја точната правописна форма:
а) 11 октомври; б) 11 Октомври; в) Единаесетти Октомври.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-t2fcg’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2677cog’]
б) 11 Октомври
[/av_tab]

[/av_tab_container]
9. Заокружи ја точната правописна форма:
а) Драмски Театар; б) Струшки вечери на поезијата; в) Крпен Живот.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-249hhqo’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-22why34′]
б) Струшки вечери на поезијата
[/av_tab]

[/av_tab_container]
10. Заокружи ја точната правописна форма:
а) Шар Планина; б) Соединети американски држави; в) Овче поле.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-21vlaao’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-20q0deo’]
а) Шар Планина
[/av_tab]

[/av_tab_container]
11. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) Англиски; б) Англичанец; в) Англија.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1ytpqls’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1xdgqk0′]
а) Англиски
[/av_tab]

[/av_tab_container]
12. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) клуч; б) пљука; в) виљушка.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1uvv7q8′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1u49ru8′]
б) пљука
[/av_tab]

[/av_tab_container]
13. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) ќесе; б) ќибрит; в) килим.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1r3oy8w’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1pxwyq8′]
б) ќибрит
[/av_tab]

[/av_tab_container]
14. Заокружи ја точната правописна форма:
а) знаеја; б) пеач; в) никоји.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1obfrow’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1m5171c’]
а) знаеја
[/av_tab]

[/av_tab_container]
15. Заокружи ја точната правописна форма:
а) тристотини; б) илјада; в) милјон.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-5n6028′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1jxhwc0′]
б) илјада
[/av_tab]

[/av_tab_container]
16. Заокружи ја точната правописна форма:
а) петорицата; б) двестето; в) петте стотини.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1hcxmww’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1ftnr40′]
б) двестето
[/av_tab]

[/av_tab_container]
17. Членувај го бројот шест: ________________________

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1eqfps0′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1cjlpkg’]
шесте
[/av_tab]

[/av_tab_container]

18. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) не може; б) неможе; в) не можејќи.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1aisea8′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-19652g0′]
б) неможе
[/av_tab]

[/av_tab_container]
19. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) неподготвен; б) незнаејќи; в) невистина.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-17ry85c’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-15klkn4′]
б) незнаејќи
[/av_tab]

[/av_tab_container]

20. Заокружи ја точната правописна форма:
а) авиопревоз; б) авио-превоз; в) прв пат.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-14vxsrk’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-12h80i8′]
а) авиопревоз
[/av_tab]

[/av_tab_container]
21. Заокружи ја неточната правописна форма кај кратенките:
а) Р.М. (од Република Македонија); б) м (од метар); в) д-р (од доктор).

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-3rtvjk’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-10ax30w’]
а) Р.М.
[/av_tab]

[/av_tab_container]
22. Заокружи ја неточната правописна форма кај кратенките:
а) т.е.; б) и.т.н.; в) и др.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-xjboy8′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-wd8chc’]
б) и.т.н.
[/av_tab]

[/av_tab_container]
23. Напиши го надредниот знак над Е во реченицата:
Кога влеговме не не забележаа веднаш.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-uprcv4′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-t0gs4w’]
Кога влеговме не нѐ забележаа веднаш.
[/av_tab]

[/av_tab_container]
24. Заокружи ја неточната правописна форма:
а) шестте; б) смртта; в) болеста.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-rcx07k’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-qa7m68′]
а) шестте
[/av_tab]

[/av_tab_container]
25. Заокружи ја точната правописна форма:
а) битолчанец; б) кумановчанец; в) кратовчанец.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-op0adc’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-my5rr4′]
а) битолчанец
[/av_tab]

[/av_tab_container]

26. Заокружи го зборот каде пред слоготворното „р“ треба да стои апостроф (’):
а) прв; б) зарти; в) црвен

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-ld9dgw’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-iwzv1c’]
б) зарти – за’рти
[/av_tab]

[/av_tab_container]
27. Напиши го надредниот знак над Е во реченицата:
Вчера се подготвував се да научам.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-gsqvlc’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-fx9wk0′]
Вчера се подготвував сѐ да научам.
[/av_tab]

[/av_tab_container]
28. Запиши го точно зборот кој е погрешно напишан во реченицата: Денес во „Утрински Весник“ прочитав убедлив коментар за филмот „Трето полувреме“. _________________

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-e164o0′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-bsxbr4′]
весник (Утрински весник)
[/av_tab]

[/av_tab_container]
29. Кои зборови се правилно напишани?
а) Чаршија, виљушка, иљада, глувче. б) Виљушка, чаршиа, иљада, глуфче. в) Илјада, глувче, чаршија, виљушка.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-axeupc’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-y4lzk’]
в) Илјада, глувче, чаршија, виљушка.
[/av_tab]

[/av_tab_container]
30. Напиши го правилно погрешно напишаниот збор во следнава реченица: Директорот најпосле свати дека казната е вистинско средство за неработниците. ____________

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-8350eo’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-iphf4′]
свати – сфати
[/av_tab]

[/av_tab_container]
31. Напиши го точно зборот кој е погрешно напишан во реченицата: Многу Скопјани секоја година летуваат на Охридското Езеро. ____________

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-4amj40′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-98wm8′]
скопјани
[/av_tab]

[/av_tab_container]