Поемата „ Сердарот “ од Григор Прличев е составена од 8 песни: