Современи правци во литературата

[av_dropcap1]П[/av_dropcap1]од современа литература се подразбира литературата создавана во дваесеттиот век, а уште повеќе литературата по Втората светска војна.

Како последен правец во литературата од XIX век се смета реализмот, а потоа при крајот на XIX и почетокот на XX век се појавуваат неговите продолженија – натурализмот и социјалистичкиот реализам.

Натурализмот подразбира реализам без стилизирање и идеализирање, прикажување на стварноста таква каква што е – со своите неубави, непристојни и тажни, во детали опишани слики. Овој правец го започнува францускиот писател Емил Зола, а од Русија претставник е А. П. Чехов.

[av_button label=’Прочитај повеќе за натурализмот’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/10/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC.html’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’right’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-uwnok’]

Социјалистичкиот реализам (соц-реализам) се појавува со појавата на социјализмот во Советскиот Сојуз, а имал цел да прикаже определени негативни појави во животот, но многу повеќе да биде полетен, оптимистички и насочен кон светлата иднина.

[av_button label=’Прочитај повеќе за соц-реализмот’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/10/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC.html’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’right’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-7ohr04′]

Модерната литература како нов правец обединува многу струења: симболизам, импресионизам, експресионизам, надреализам, дадаизам, футуризам, имажизам, акмеизам итн.

[av_button label=’Прочитај повеќе за модерната литература’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2011/11/blog-post_07.html’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’right’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-6e0nis’]

Во современите правци спаѓаат и егзистенцијализмот со типичниот претставник – Албер Ками, како и антидрамата чиј претставник е Семјуел Бекет.

Основен проблем што го разгледува егзистенцијализмот е човековата егзистенција под која се подразбира можноста на човекот да избере како ќе дејствува. Слободниот избор со себе ја носи и неизвесноста и несигурноста, па затоа тука доаѓаат до израз егзистенцијалните проблеми. Во романот „Странецот“ од Албер Ками  е прикажано современото отуѓување на човекот од општеството и бесмислата на живеењето.

[av_button label=’Прочитај повеќе за егзистенцијализмот’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/10/%D0%B5%D0%B3%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC.html’ link_target=” size=’small’ position=’right’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-hrmd0′]

А Семјуел Бекет, во својата антидрама „Чекајаќи го Годо“ оди уште еден чекор понатаму. Апсурдноста која започнува со егзистенцијализмот во антидрамата е уште понагласена. Таа се постигнува со повторување на исти бесмислици како средство за комуникација и отфрлајќи ги класичните драмски белези.

[av_button label=’Прочитај повеќе за Семјуел Бекет’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2011/11/blog-post_15-2.html’ link_target=” size=’small’ position=’right’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-2ss38k’]