Почетна » антидрама » „За матуранти“ од Билјана Богданоска

„За матуранти“ од Билјана Богданоска

Прирачникот „За матуранти “ од Билјана Богданоска, помага за подготовка на матурскиот испит по македонски јазик и литература. Тој е работен според испитната програма, па затоа олеснува снаоѓање во целокупната содржина на испитот.За делот од јазик (граматика), има кратки аудио-видео лекции кои ќе ви помогнат побрзо да го повторите овој дел од испитната програма.

Освен тоа, за да ги проверите своите знаења, решете ги е-тестовите и веднаш видете ги своите резултати. Тие тестови се правени со прашања што до сега ги имало на матурските тестови.

Нив ќе ги најдете на следнава ВРСКА во категоријата за е-тест.

Испитна програма

Јазик

Аудио-видео повторување на темата:

  • што е лингвистика;
  • што е јазик;
  • поделба на јазиците;
  • национален јазик;
  • дијалектен јазик;
  • стандарден јазик;
  • видови писмо

Аудио-видео лекции се достапни за сите области од делот за македонскиот јазик.

Литература

Од областа на литературата најлесно достапни задачи и повторувања се во категоријата матурски прашања. Нив ќе ги пронајдете на следнава ВРСКА.

Scroll to Top