Сегашно време е проста глаголска форма. Означува дејство што се случува во моментот на зборување. Се образува од основата на несвршени, трајни глаголи и наставките:

еднина
1л. -м
2л. -ш
3л. /

множина
1л. – ме
2л. – те
3л. – ат

 

Вежби

1. На празните места напиши го глаголот во соодветното лице во сегашно време:

Живее

Јас ( ) во Скопје.
Петре ( ) богато.
Ние ( ) од денес за утре.
Соња и Наум ( ) во Охрид.

Јас живеам во Скопје.

Петре живее богато.

Ние живееме од денес за утре.

Соња и Наум живеат во Охрид.

 

Учи

 

Ти ( ) од тетратка.

Ти и Дарко ( ) секој ден заедно.

Тој ( ) во автобус.

Тие ( ) во ГУЦ.

Ти учиш од тетратка.

Ти и Дарко учите секој ден заедно.

Тој учи во автобус.

Тие учат во ГУЦ.

 

Сака

 

Драгица и Трајче ( ) да си одат дома.

Вие ( ) да купите кола.

Јас ( ) да научам македонски.

Ти ( ) убав телефон.

Драгица и Трајче сакаат да си одат дома.

Вие сакате да купите кола.

Јас сакам да научам македонски.

Ти сакаш убав телефон.

 

Знае

 

Јас и Ѓорѓи ( ) многу работи.

Јас ( ) дека ништо не ( ).

Тие ( ) да пишуваат.

Сања ( ) да плете.

Јас и Ѓорѓи знаеме многу работи.

Јас знам дека ништо не знам.

Тие знаат да пишуваат.

Сања знае да плете.

 

Пишува

 

Ние ( ) брзо, а тие ( ) многу бавно.

Симона и Теодора ( ) сценарио за претстава.

Јас ( ) домашна.

Ти ( ) неразбирливо.

Ние пишуваме брзо, а тие пишуваат многу бавно.

Симона и Теодора пишуваат сценарио за претстава.

Јас пишувам домашна.

Ти пишуваш неразбирливо.

 

2. Издвој ги глаголите во сегашно време во следниот извадок:

Имам стари пријатели чие друштво ми е многу пријатно. Тие се на различна возраст и од разни краишта. Лесно ми е да дојдам до нив, зашто секогаш ми стојат на располагање, ги примам во свое друштво и ги напуштам тогаш кога ќе посакам. Тие никогаш не се нерасположени и секогаш ми одговараат на прашањата што им ги поставувам. Едни ми кажуваат за некогашните настани, а други ми ги откриваат тајните на природата. Едни ме учат како да живеам, а други – како да умрам. Едни со својата живост ги разгонуваат моите грижи и ми ја веселат душата, а други – ми го крепат духот и ме поучуваат како да ги ограничам своите желби и да верувам во самиот себе. Тие ми отвораат разни хоризонти во науката и во уметноста и секогаш со доверба можам да учам од нив.

Имам стари пријатели чие друштво ми е многу пријатно. Тие се на различна возраст и од разни краишта. Лесно ми е да дојдам до нив, зашто секогаш ми стојат на располагање, ги примам во свое друштво и ги напуштам тогаш кога ќе посакам. Тие никогаш не се нерасположени и секогаш ми одговараат на прашањата што им ги поставувам. Едни ми кажуваат за некогашните настани, а други ми ги откриваат тајните на природата. Едни ме учат како да живеам, а други – како да умрам. Едни со својата живост ги разгонуваат моите грижи и ми ја веселат душата, а други – ми го крепат духот и ме поучуваат како да ги ограничам своите желби и да верувам во самиот себе. Тие ми отвораат разни хоризонти во науката и во уметноста и секогаш со доверба можам да учам од нив.

 

Помошен глагол СУМ

 

3. Стави ја соодветната форма во сегашно време на помошниот глагол СУМ, во следните реченици:

Александар ( ) добар ученик.
Ти ( ) убаво девојче.
Ние ( ) во училиште.
Тие ( ) добри скијачи.
Јас ( ) од Скопје.
Вие ( ) многу немирни.
Моника ( ) вредна девојка.
Јас и ти ( ) пријатели.
Сашо и Петар ( ) негови братучеди.
Ти и Сара ( ) напишале домашна.
Јас ( ) многу уморна.
Таа ( ) попаметна од Тамара.
Тој ( ) отсутен овој час.
Јас и Сашо ( ) на Водно, ама тој не ( ) расположен за пешачење.
Ти и Вики не ( ) биле на забавата.
Скопје ( ) многу загаден град.
Македонија ( ) многу мала држава.
Изборите ( ) закажани за 11 декември.
Тетратките не ( ) потпишани.
Клупата ( ) зелена.
Моливот не ( ) наострен.

Александар е добар ученик.
Ти си убаво девојче.
Ние сме во училиште.
Тие се добри скијачи.
Јас сум од Скопје.
Вие сте многу немирни.
Моника е вредна девојка.
Јас и ти сме пријатели.
Сашо и Петар се негови братучеди.
Ти и Сара сте напишале домашна.
Јас сум многу уморна.
Таа е попаметна од Тамара.
Тој е отсутен овој час.
Јас и Сашо сме на Водно, ама тој не е расположен за пешачење.
Ти и Вики не сте биле на забавата.
Скопје е многу загаден град.
Македонија е многу мала држава.
Изборите се закажани за следната година.
Тетратките не се потпишани.
Клупата е зелена.
Моливот не е наострен.