Почетна » македонски јазик » правопис » Пишување на Ќ и Ѓ

Пишување на Ќ и Ѓ

Според правописот, согласките Ќ и Ѓ се пишуваат или не се пишуваат во следните случаи:
.
Пишување на Ќ
.
Ќ се пишува:
.
1. во честичката за идно време ЌЕ;
На пример: ќе одам, ќе учам.
.
2. во наставката -ЈЌИ за образување на глаголскиот прилог;
На пример: одејќи, спиејќи.
.
3. во зборовите и формите: нејќе, синоќа, плеќи, сваќа, сфаќа, смеќава, ќути, ќерка, куќа;
. 
4. се среќава во голем број зборови од туѓо потекло (турски и грчки);
На пример: ќар, ќор, ќос, ќотек, ќофте, ќош, ќумур, ќунк, бубаќ, спанаќ.
.
5. пред Е, ќ се пишува во зборовите:
бериќет, ќебап, ќебапче, ќебе, ќелија, ќерамида, ќесе, ќеф, ќече, шеќер.
.
Ќ не се пишува:
.
1. пред Е и И во зборовите:
 • кенгур, керамика, кеса, кечап, кеш.
 • кибрит, килер, килим, килибар, килимарница, кираџија, кирија.

.

Пишување на Ѓ

.

Согласката Ѓ се пишува:

.

1.во зборовите: веѓа, лаѓа, меѓа, саѓи, туѓ, туѓина;

.

2. во множинската форма од човек: луѓе;

.

3. во зборови од несловенско потекло (турски и грчки): ѓавол, ѓон, ѓубре, ѓуле, ѓум;

.

4. пред Е: ѓеврек, ѓеврекчија, ѓезве, ѓердан, ѓерѓеф, калуѓер;

.

Ѓ не се пишува:

.
1. пред Е и И во зборови од несловенско потекло:
 • ангел, генерал, генијален, гелендер, Германија;
 • гиро, гимназија, гимнастика, гинеколог, магија.

.

На следните врски, прочитајте повеќе за:

.

 1. Употреба на голема буква
 2. Слеано и разделено пишување на зборовите
 3. Делење на зборот на крајот од редот
 4. Скратеници и скратување на зборовите
 5. Пишување на гласовите
 6. Пишување датуми
 7. Римски систем за бележење броеви
 8. Жители на населени места
 9. Составување тестови
 10. Знаци за директен говор
Scroll to Top