Почетна » македонска литература » Лоша мисла — цела болест

Лоша мисла — цела болест

Лоша мисла — цела болест

Царската ќерка и еќимот

(Македонска народна приказна)

 

Eдна царска ќерка боледувала од некоја мисла што имала. Сите царски еќими ја фатиле да ја лекуваат и никој лек не беше нашол. Од ден на ден сѐ полошо се чинела и на лице гинела.

Чул еден стар еќим, што бил заборавен од светот поради староста што ја имал, никој не беше го викал.

— Ја чекај — рекол сам со себе — да појдам кај царската ќерка, да ја видам што болест има и да ја оздравам.

Пошол и се претставил пред царската ќерка. Откога ја испрашал заради болеста од секаде што е и што ја боли, го нашол лекот.

— Мнозина еќими — ѝ рекол стариот еќим — те лекувале и билки ти давале и пак не те оздравеле, ќерко. Јас без билки ќе те оздравам, да ме паметиш и да велиш Бог да го прости стариот еќим што ме оздраве без билка.

— Оф, бре дедо — му рекла нажалено царската ќерка — ако можиш да ме оздравиш, јас ќе му речам на татка тебе да те стави прв еќим на престолнината и голем бакшиш ќе ти дадам.

Откако чул еќимот тие зборови, отишол при куменџијата и направил еден позлатен прстен со плочка одозгора. На плочката беше пишал вака: „Сѐ што било — поминало, и сѐ што ќе биде — ќе помине“.

Ѝ го донесол еќимо прстенот и ѝ го ставил на прстот.

— Еве ти го лекот, царска девојко — и рекол еќимот — секој саат и секој ден, кога ќе ти дојди лошата мисла што ти го мачи срцето, ќе го читап напишаното и ќе го поразмислиш тоа што ќе го прочиташ. Така ако го читаш и размислиш, до четириесет дни ќе оздравиш, бездруго те уверувам и со глава моја ти гарантирам: ако не оздравиш, да ми ја пресечите.

За вистина, царската ќерка беше оздравела, побргу од четириесетте дни, од болеста што ја имала во мислата. Таа оздравела и еќимот на голема чест беа го ставиле.


Забелешка

Приказната е запишана од Марко Цепенков, објавена 1989 година од Македонска книга, „Македонски народни приказни“, книга трета.

Приказната е запишана под број 290, на јазик карактеристичен за Цепенков, но недоволно разбирлив за денешните млади генерации. Затоа овде одлучив малку да го осовременам јазикот за да го приближам до помладите читатели.

 

Scroll to Top