Македонски имиња на месеците

 

Потеклото на македонските имиња на месеците е поврзано со природните циклуси или земјоделските работи кои се вршат во периодот на соодветниот месец.

Тие имиња се слични кај сите словенски народи.

Нив ги има во црковнословенскиот јазик и сѐ уште се употребуваат во верските календари.

Денешните современи имиња, по потекло од латинскиот јазик, најпрвин почнале да се употребуваат кон крајот на XIX век. Тогаш најчесто биле со завршеток на -ја, на пример:  јануарија, февруарија, септемврија, декемврија итн. Со текот на времето, овие имиња речиси сосема ги истиснале од употреба старите.

 

Старите, традиционални, словенски имиња на месеците сѐ уште се употребуваат во современите хрватски, чешки и полски јазик.

 

 • име на месецот
 • јануари
 • февруари
 • март
 • април
 • мај
 • јуни
 • јули
 • август
 • септември
 • октомври
 • ноември
 • декември
 • македонски
 • коложег
 • сечко
 • цутар
 • тревен
 • косар
 • жетвар
 • златец
 • житар
 • гроздобер
 • листопад
 • студен
 • снежник
 • хрватски
 • Siječanj
 • Veljača
 • Ožujak
 • Travanj
 • Svibanj
 • Lipanj
 • Srpanj
 • Kolovoz
 • Rujan
 • Listopad
 • Studeni
 • Prosinac
 • чешки
 • Leden
 • Únor
 • Březen
 • Duben
 • Květen
 • Červen
 • Červenec
 • Srpen
 • Září
 • Říjen
 • Listopad
 • Prosinec
 • полски
 • styczeń
 • luty
 • marzec
 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień
 • październik
 • listopad
 • grudzień