Правопис (матура)

Правопис (матура) е кратко повторување на материјалот од областа на правописот.

За жал, кратко повторување од оваа област е невозможно.

Според испитната програма, во овој дел се застапени следните наслови:

 1. Употреба на голема буква
 2. Слеано и разделено пишување на зборовите
 3. Делење на зборот на крајот од редот
 4. Скратеници и скратување на зборовите
 5. Интерпункција — интерпункциски и правописни знаци

Но, ова се цели, големи поглавја од Правописот на македонскиот јазик.

Исто така, тука не е опфатено пишувањето на гласовите (согласки и самогласки), а во тестовите редовно има такви прашања. Значи, од областа Правопис треба да се знае се`, а тоа не се учи за неколку дена, туку се учи во текот на школувањето.

На врските споделени погоре прочитајте и повторете, таму материјалот е поскратен и концизен.

За вежбање, решете ги тестовите:

Е-тест: Правопис #01

Е-тест: Правопис #02

П

Е-тест: Правопис #03

 

Е-тест: Правопис #04

 

Правопис (матура)


Прочитај и за:

 1. Употреба на голема буква
 2. Слеано и разделено пишување на зборовите
 3. Делење на зборот на крајот од редот
 4. Скратеници и скратување на зборовите
 5. Пишување на гласовите
 6. Пишување датуми
 7. Римски систем за бележење броеви
 8. Жители на населени места
 9. Составување тестови
 10. Знаци за директен говор