Почетна » македонски јазик » правопис » Правопис (матура)

Правопис (матура)

Правопис (матура) е кратко повторување на материјалот од областа на правописот.

За жал, кратко повторување од оваа област е невозможно.

Според испитната програма, во овој дел се застапени следните наслови:

 1. Употреба на голема буква
 2. Слеано и разделено пишување на зборовите
 3. Делење на зборот на крајот од редот
 4. Скратеници и скратување на зборовите
 5. Интерпункција — интерпункциски и правописни знаци

Но, ова се цели, големи поглавја од Правописот на македонскиот јазик.

Исто така, тука не е опфатено пишувањето на гласовите (согласки и самогласки), а во тестовите редовно има такви прашања. Значи, од областа Правопис треба да се знае се`, а тоа не се учи за неколку дена, туку се учи во текот на школувањето.

На врските споделени погоре прочитајте и повторете, таму материјалот е поскратен и концизен.

За вежбање, решете ги тестовите:

Е-тест: Правопис #01

Е-тест: Правопис #02

П

Е-тест: Правопис #03

 

Е-тест: Правопис #04

 

Правопис (матура)


Прочитај и за:

 1. Употреба на голема буква
 2. Слеано и разделено пишување на зборовите
 3. Делење на зборот на крајот од редот
 4. Скратеници и скратување на зборовите
 5. Пишување на гласовите
 6. Пишување датуми
 7. Римски систем за бележење броеви
 8. Жители на населени места
 9. Составување тестови
 10. Знаци за директен говор
Scroll to Top