Записи од Билјана

Македонска енциклопедија

Македонска енциклопедија е научна книга во два тома, со околу 9000 одредници.

Енциклопедијата била објавена во септември 2009 година, под редакција на МАНУ, а главен уредник бил академик Блаже Ристовски. Таа била подготвувана подолг период во Лексикографскиот центар и биле вклучени 260 соработници.

Тогашниот претседател на МАНУ, Георги Старделов, ќе рече:

„Ова е прва македонска енциклопедија ослободена од туѓи историски наслојки и толкувања, која резултира од принципот на мултикултурализмот, а … Прочитај повеќе

,

Гого Ивановски – избор песни

Гого Ивановски (Скопје, 18 јануари 1925 – Скопје, 15 декември 2004) е претставник на првата генерација македонски современи поети.

Гого Ивановски работел како новинар во Радио Скопје, потоа како уредник во Македонската телевизија. Учествувал во уредувањето на списанието за литература, култура и уметност „Современост“ и книжевниот весник „Хоризонт“. Од 1946 г. членувал во Друштвото на писателите на Македонија.

.

Творешетвото на Гого Ивановски

.

Димитар Митрев за творештвото на … Прочитај повеќе

,

Современи македонски поети

Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна.

Создавањето македонски литературен јазик и своја, македонска држава по Втората светска војна ги поттикнала младите талентирани луѓе на обемно и ентузијастичко творештво. Дел од нив зеле активно учество во НОБ и Народната револуција, а по завршувањето на Војната тие целосно се посветиле на книжевна и културна дејност.

 

Современи македонски поети — генерации (фази)

 

Прва генерација

Прочитај повеќе

, ,

Творештво за масакрот во Ваташа

Творештво инспирано од масакрот во Ваташа

Во врска со случувањата во Ваташа, на 15 и 16 јуни 1943 година во македонската литература имаме неколку поетски творби. Тоа се: народната песна „Ми заплакало селото Ваташа“, антологиската песна на Славко Јаневски „Цветови“ и поемата „Крвава блокада“ од Лазо Каровски.

.

Историски податоци

.

Пролетта 1943 година, по повеќе акции на партизанските одреди на Третата оперативна зона, три полка бугарска војска и одреди … Прочитај повеќе

, ,

Човекот што викал „Господ да ги отепа правите луѓе“

Човекот што викал „Господ да ги отепа правите луѓе“

(Македонска народна приказна)

 

Еден човек кај што одел сѐ си викал:

— Господ да ги отепа правите луѓе. Господ да ги отепа правите луѓе!

Денеска, утре, сѐ така викајќи, никој не повтал да го праша зошто вика така. Секој го чинел оти е улав или мерак. Еден човек малце бил како набожен, та му се смачило зошто неправо викал човекот: … Прочитај повеќе