Записи од Билјана

, ,

Теорија на литературата – матура

Теорија на литературата е една од темите опфатени со испитната програма за државна матура. На следните врски може да ги повторите сите лекции од оваа тема: Наука за литературата Мит и фолклор Народна литература Поделби на литературата Лирика   (лирски видови) Композиција на песните. Видови стихови и рима. Сонет и сонетен венец Стилски изразни средства: фонетско-морфолошки, синтаксички […]

Македонски имиња на месеците

Македонски имиња на месеците   Потеклото на македонските имиња на месеците е поврзано со природните циклуси или земјоделските работи кои се вршат во периодот на соодветниот месец. Тие имиња се слични кај сите словенски народи. Нив ги има во црковнословенскиот јазик и сѐ уште се употребуваат во верските календари. Денешните современи имиња, по потекло од […]

,

Испитна програма по македонски јазик

Испитната програма за државна матура по предметот македонски јазик и литература содржи три области: јазик, литература и читање и пишување. Во матурскиот тест се задаваат прашања од испитната програма. Таа е составена од изучуваниот материјал по македонски јазик од сите четири години во средното образование. Во прирачникот за подготовка на матурскиот испит „За матуранти“ од […]

Македонска енциклопедија

Македонска енциклопедија е научна книга во два тома, со околу 9000 одредници. Енциклопедијата била објавена во септември 2009 година, под редакција на МАНУ, а главен уредник бил академик Блаже Ристовски. Таа била подготвувана подолг период во Лексикографскиот центар и биле вклучени 260 соработници. Тогашниот претседател на МАНУ, Георги Старделов, ќе рече: „Ова е прва македонска […]

,

Гого Ивановски – избор песни

Гого Ивановски (Скопје, 18 јануари 1925 – Скопје, 15 декември 2004) е претставник на првата генерација македонски современи поети. Гого Ивановски работел како новинар во Радио Скопје, потоа како уредник во Македонската телевизија. Учествувал во уредувањето на списанието за литература, култура и уметност „Современост“ и книжевниот весник „Хоризонт“. Од 1946 г. членувал во Друштвото на […]

,

Современи македонски поети

Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна. Создавањето македонски литературен јазик и своја, македонска држава по Втората светска војна ги поттикнала младите талентирани луѓе на обемно и ентузијастичко творештво. Дел од нив зеле активно учество во НОБ и Народната револуција, а по завршувањето на Војната тие целосно се посветиле […]

, ,

Творештво за масакрот во Ваташа

Творештво инспирано од масакрот во Ваташа Во врска со случувањата во Ваташа, на 15 и 16 јуни 1943 година во македонската литература имаме неколку поетски творби. Тоа се: народната песна „Ми заплакало селото Ваташа“, антологиската песна на Славко Јаневски „Цветови“ и поемата „Крвава блокада“ од Лазо Каровски. . Историски податоци . Пролетта 1943 година, по […]

, ,

Човекот што викал „Господ да ги отепа правите луѓе“

Човекот што викал „Господ да ги отепа правите луѓе“ (Македонска народна приказна)   Еден човек кај што одел сѐ си викал: — Господ да ги отепа правите луѓе. Господ да ги отепа правите луѓе! Денеска, утре, сѐ така викајќи, никој не повтал да го праша зошто вика така. Секој го чинел оти е улав или мерак. […]

, ,

Попот што ќе одел во рајот

Попот што ќе одел во рајот . Попот што се фалеше на попадијата оти ќе оди во рај а отиде во вечна . (Македонска народна приказна) . Еден поп си мислел оти е светец, дека служеше  литургија. Мислејќи се за светец, се надевал да го клаи Господ во рај кога ќе умре. Надевајќи се така […]