Морфологија – неменливи зборови (матура)

Извици се неменливи зборови со кои се изразуваат чувствени рефлекси, се обрнува внимание или се имитираат звуци. Најчесто, тие стојат на почетокот на реченицата и не се поврзани со неа по граматички пат. Може да стојат и самостојно и тогаш претставуваат еквивалент на реченица.   1. Извици се : оф, уф, леле, еј, ало, трас, … Read more Морфологија – неменливи зборови (матура)

Морфологија – глаголи (матура)

Морфологија – глаголи е напис за повторување и подготовка на матускиот испит од темата морфологија (2. дел). За именските зборови (1. дел) може да прочитате на следнава ВРСКА. Глаголи се зборови што означуваат дејство или состојба и се поврзани со лицето кое го врши дејството. Глаголот е најсложената структура во македонскиот јазик. Глаголски групи   … Read more Морфологија – глаголи (матура)

Акцентот кај зборовите од туѓо потекло

Акцентот во македонскиот јазик е определен и динамичен. Акцентот кај голем број зборови од туѓо потекло е во согласност со македонскиот