Записи од Damjan

Образование и пракса

Од особена важност за студентите е да бидат оспособени, веднаш по завршувањето на студиите, побрзо и полесно да се вклучат на динамичниот пазар на трудот. Градежниот факултет од Скопје води особена грижа за овој аспект, па во студиските програми предвидува време и за практична настава. Таа се одвива на различни начини: дел се изведува во рамките на самите предмети, преку организирани посети на позначајни објекти кои се изведени или се … Прочитај повеќе

Некои основни факти за градежништвото, геодезијата и геотехниката

  • Градежните, геодетските и геотехничките инженери треба да поседуваат овластување за вршење на својата дејност: нив ги издаваат Комората на овластени архитекти и овластени инженери (https://www.komoraoai.mk/) и Комората на овластени геодети (http://geokomora.mk/).
  • Конструктивните градежни инженери се обучени да проектираат и изведуваат куќи, згради, мостови, спортски и индустриски хали итн. На локации каде има проблем со сеизмичко дејство, инженерите треба да имаат познавање и од земјотресните товари за

Прочитај повеќе

Наградна игра – учествувај и освој прирачник за матуранти

Приклучете се на НАГРАДНАТА ИГРА организирана од makedonskijazik.mk. што ќе трае од 04 до 11 март.

Сѐ што треба да направите е:
да ви се допадне нашата страница, да напишете коментар на оваа објава и да ја споделите објавата.

Добитникот на прирачникот за подготовка на матурскиот испит по македонски јазик „За матуранти“ од Билјана Богданоска ќе биде објавен веднаш по завршувањето на играта.

Со љубов,
www.makedonskijazik.mk

Прочитај повеќе

Прво Кино Кабаре во Битола за аматерски кратки видеа

Во Битола во период од два последователни викенда, во организација на Здружението ФОРУМ 16, ќе се организира првото Кино Кабаре.
Програмата за првиот викенд (5, 6 и 7 октомври) ќе се фокусира на запознавање на учесниците и формирање тимови, како и работилници со стручни лица за техничките аспекти на филмот и за промовирање на човековите права преку визуелните уметности. За време на вториот викенд (12, 13 и14 октомври) учесниците … Прочитај повеќе