Почетна » втора година

втора година

Ликови во романот „Богородичната црква во Париз“

Во романот „Богородичната црква во Париз“ од Виктор Иго има многу ликови. Главни и споредни, поврзани меѓу себе или, пак, онакви што само ја раскажуваат …

Ликови во романот „Богородичната црква во Париз“ Прочитај повеќе »

Романтизам (втора година)

Романтизам е правец кој се јавува како реакција на просветителската и псевдокласичарската (класицистичка) литература. Како директна спротивност на рационалистичкото величање на разумот и објективното гледање …

Романтизам (втора година) Прочитај повеќе »

Преродбата (романтизмот) во Македонија

Преродбата (романтизмот) во Македонија се појавува во средината на XIX век (1850-1860 г.) како продолжение на просветителството. Преродбата се карактеризира со будење на националната свест: …

Преродбата (романтизмот) во Македонија Прочитај повеќе »

Scroll to Top