Почетна » литература

литература

Реализам – појава и подвидови

Правецот реализам се појавува во услови на целосен напредок на науката, во триесеттите години од XIX век. Реализам прво се појавува во Франција, за набрзо

Рајко Жинзифов (1839 - 1877)

Рајко Жинзифов

Рајко Жинзифов (1839 – 1877) е во Велес во влашко гркоманско семејство. Вистинското име на Жинзифов било Ксенофон Ѕинѕиф.

Историја на литературата

Историја на литературата се занимава со појавата и историскиот развиток на литературата, појавата во определени периоди на разните правци во литературата и нивните претставници.

Драмски видови

Драмски видови се:1. трагедија: античка;ренесансна;псевдо-класична.2. комедија:комедија на карактери;

Дон Кихот (раскажана)

„ Дон Кихот “ е роман во два дела, со 126 глави на 1200 страници, во кој се опишани многу случки и ликови. Тоа е роман–пародија на витешката литература,

Мигел (Мигуел) де Сервантес (1547-1616)

Мигел де Сервантес

Мигел (Мигуел) де Сервантес (1547-1616) живее и твори во периодот меѓу ренесансата и барокот. Сервантес е роден во малото гратче

Scroll to Top