Дениција

.   
         Стихозбирката Дениција“ или циклусот песни за Дениција по многу нешта е различен и специфичен. Основниот мотив е љубовта кон жената — Дениција (име кое асоцира на ѕвездата Деница, на светлина, плодност, убавина), но и љубовта во други облици, а особено кон татковината. Освен тоа, во песните се измешани и фолклорни и митски мотиви. Начинот на искажувањето на љубовта е посебен, избегнати се сите стереотипи, сите клишеа, стиховите
Прочитај повеќе
Анте Поповски

 

Проповедникот

на д-р Ѓорѓи Зафировски

Никогаш и никаде Тој не спомна нешто
што ние живите го поимаме како време,
и ете, во суштина, ние
се разликуваме од Проповедникот
не сакавме или пак не можевме
да сфатиме дека нам не ни одминува
времето туку –
животот. 

За животот на Анте Поповски

 

Анте Поповски е поет, есеист, препејувач, публицист.

Поповски е роден на 3 јуни 1931 година во с. Лазарополе,

Прочитај повеќе
Гане Тодоровски

Гане Тодоровски е роден 1929 година во Скопје, каде завршил основно училиште, гимназија и Филозофски факултет. Работел во весникот Млад борец, потоа како асистент, а по докторирањето станува редовен професор на Филозофскиот факултет. Почина 2010 година во Скопје.

Автор е на збирките поезија: Во утрините“(1951), Тревожни звуци“(1953), Спокоен чекор“(1956), Божилак“(1960), Апотеоза на делникот“
Прочитај повеќе
Матеја Матевски
Матеја Матевски е роден во Истанбул, 1929 година. Детството го поминал во Гостивар, а студирал во Белград и Скопје, каде завршил Филозофски факултет. Прво работел како наставник по македонски јазик, а потоа како новинар во Радио Скопје. Бил генерален директор на Радио-телевизија – Скопје.
Од 1956 година е член на Друштвото на писателите на Македонија и одреден период ја вршел функцијата негов претседател. Матевски е член на МАНУ
Прочитај повеќе
пустина - Ѓорѓи Абаџиев (1910-1963)
За животот на Абаџиев

Ѓорѓи Абаџиев (1910 — 1963) е роден во Дојран, но за време на Првата светска војна, неговото семејство емигрира прво во Грција, а потоа во Бугарија.

Во Софија живеел до 1948 година. Таму се школувал, учел гимназија и студирал право. Членувал во „Македонскиот литературен кружок“ заедно со Вапцаров, Неделковски и други, кога ја започнува својата литературна дејност.

Во 1948 дошол во Скопје каде живеел до крајот

Прочитај повеќе