Почетна » македонска литература

македонска литература

Преродбата (романтизмот) во Македонија

Преродбата (романтизмот) во Македонија се појавува во средината на XIX век (1850-1860 г.) како продолжение на просветителството. Преродбата се карактеризира со будење на националната свест: …

Преродбата (романтизмот) во Македонија Прочитај повеќе »

Македонска енциклопедија

Македонска енциклопедија е научна книга со околу 9000 одредници. Била објавена во септември 2009 година, под редакција на МАНУ, и академик Блаже Ристовски.

Гого Ивановски – избор песни

Гого Ивановски (Скопје, 18 јануари 1925 – Скопје, 15 декември 2004) е претставник на првата генерација македонски современи поети.

Современи македонски поети

Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна.Создавањето македонски литературен јазик и своја држава

Scroll to Top