Македонска енциклопедија

Македонска енциклопедија е научна книга во два тома, со околу 9000 одредници. Енциклопедијата била објавена во септември 2009 година,…
,

Гого Ивановски - избор песни

Гого Ивановски (Скопје, 18 јануари 1925 – Скопје, 15 декември 2004) е претставник на првата генерација македонски современи поети. Гого Ивановски…
,

Современи македонски поети

Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна. Создавањето македонски литературен…
, ,

Творештво за масакрот во Ваташа

Творештво инспирано од масакрот во Ваташа Во врска со случувањата во Ваташа, на 15 и 16 јуни 1943 година во македонската литература имаме…
, ,

Човекот што викал „Господ да ги отепа правите луѓе“

Човекот што викал „Господ да ги отепа правите луѓе“ (Македонска народна приказна)   Еден човек кај што одел сѐ си викал: — Господ…
, ,

Попот што ќе одел во рајот

Попот што ќе одел во рајот . Попот што се фалеше на попадијата оти ќе оди во рај а отиде во вечна . (Македонска народна приказна) . Еден…
,

Гемиџиите (Солунските атентатори)

Историски прилики   По Берлинскиот конгрес во јуни 1878 година на Бугарија ѝ било признато правото да постои како независно кнежество. Северна…
, ,

Царот и философот

Царот и философот . (Македонска народна приказна) . Еден цар се шетал по чаршија еден ден и шетајќи стоел на патот еден философ што…
, ,

Кога била наша Мара чиста

Кога била наша Мара чиста, да и сега да биде (Македонска народна приказна)   Си биле еден маж и една жена. Жената ја викале Чиста…