Царот и философот

Царот и философот.(Македонска народна приказна).Еден цар се шетал по чаршија еден ден и шетајќи стоел на патот еден философ што му бил познат на царот.

„Народни бигори“ В. Марковски

Избор песни од збирката „Народни бигори“
Меракот
Поминав вчера на пладне
крај ваш`та куќа голема,
по таа силна жештина
да си го смирам срцето!

Ликови од „Печалбари“ на Панов

Во драмата „Печалбари“ се претсавени неколку карактеристични ликови.„Печалбари“ е драма од Антон Панов.

„Копачите“ од Кочо Рацин

„Копачите“ е песна од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирска песна со експресионистичко-револуционерен мотив.

„Ленка“ од Кочо Рацин

„Ленка“ е една од песните од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирско-епска песна, елегија. Ленка е најпознатата, антологиска песна на Рацин

„Тутуноберачите“ од Кочо Рацин

„Тутуноберачите“ е една од песните од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирска, социјална песна, со аргатски мотив за маката на тутуноберачите

„Денови“ од Кочо Рацин

Песната „Денови“ е дел од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирска, социјална песна со аргатски мотив каде се опеани тешките денови

„Бели мугри“ од Рацин

Стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин е составена од 12 песни, напишани на велешки дијалект во кои доминираат социјалните и револуционерните теми.

„Чорбаџи Теодос“ – В. Иљоски

„Чорбаџи Теодос“ е комедија напишана од Васил Иљоски. Тоа е комедија на интригата подметната од итриот Арсо на која ќе наседне богатиот Теодос.

Ликови од „Чорбаџи Теодос“

Во драмата „Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски има повеќе ликови.Но, во комедиите на интриги, ликовите не се целосно изградени, туку се типизирани.

Писмена работа за драмите меѓу двете светски војни

Предлог писмена работа за драмите меѓу двете светски војни Машките ликови во драмите меѓу двете светски војни