, ,

Царот и философот

Царот и философот . (Македонска народна приказна) . Еден цар се шетал по чаршија еден ден и шетајќи стоел на патот еден философ што…