Почетна » македонска литература » македонска литература меѓу двете светски војни

македонска литература меѓу двете светски војни

„Народни бигори“ В. Марковски

Избор песни од збирката „Народни бигори“
Меракот
Поминав вчера на пладне
крај ваш`та куќа голема,
по таа силна жештина
да си го смирам срцето!

„Копачите“ од Кочо Рацин

„Копачите“ е песна од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирска песна со експресионистичко-револуционерен мотив.

„Ленка“ од Кочо Рацин

„Ленка“ е една од песните од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирско-епска песна, елегија. Ленка е најпознатата, антологиска песна на Рацин

„Тутуноберачите“ од Кочо Рацин

„Тутуноберачите“ е една од песните од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирска, социјална песна, со аргатски мотив за маката на тутуноберачите

„Денови“ од Кочо Рацин

Песната „Денови“ е дел од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирска, социјална песна со аргатски мотив каде се опеани тешките денови

„Бели мугри“ од Рацин

Стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин е составена од 12 песни, напишани на велешки дијалект во кои доминираат социјалните и револуционерните теми.

„Чорбаџи Теодос“ – В. Иљоски

„Чорбаџи Теодос“ е комедија напишана од Васил Иљоски. Тоа е комедија на интригата подметната од итриот Арсо на која ќе наседне богатиот Теодос.

Ликови од „Чорбаџи Теодос“

Во драмата „Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски има повеќе ликови.Но, во комедиите на интриги, ликовите не се целосно изградени, туку се типизирани.

Scroll to Top