Ристо Крле (1900-1975)

„ Милиони маченици “ Ристо Крле (целата драма)

„ Милиони маченици “ Ристо Крле (целата драма)

Венко Марковски (1915 - 1988)

„ Огинот “ од Венко Марковски

Огинот од Венко Марковски Р А Н И… I Уште не те сретнав Паметот ми летна пo тебе! Де мори, Гроздано, – грозје ле небрано на лоза! A кога те видов,

Васил Иљоски (1902-1995)

„ Чест “ од Васил Иљоски (целата драма)

„ Чест “ од Васил Иљоски (целата драма) – Македонски јазик и литература; Чест е драма во четири чина

Анѓелко Крстиќ („Трајан“)

Анѓелко Крстиќ (1871 – 1953) Анѓелко Крстиќ е роден е во село Лабуништа, Струшко, каде и починал. Се школувал во Белград, а потоа како учител во српска

Коста Абрашевиќ („Црвена“)

Коста Абрашевиќ (1879 – 1898) Коста Абраш (Абрашевиќ) е роден во Охрид, но неговото семејство се преселило во Шабац, Србија. Затоа тој својата поезија ќе ја напише на српски јазик.

Христо Смирненски („Црвените ескадрони“)

Христо Смирненски (1898 ̶ 1923) Христо Димитров Измирлиев е роден на 29 септември 1989 година во Кукуш. (Татко му бил од Кукуш, а мајка му охриѓанка.)

Вежби за екстерно (III стручно)

Вежби за екстерно тестирање за темата македонската литература меѓу двете светски војни

Кочо Рацин – Коста Солев (1908-1943)

„ Бели мугри “ од Кочо Рацин (целата стихозбирка)

Стихозбирката „ Бели мугри “ содржи дванаесет песни: Денови, Копачите, Ленка,

Ацо Караманов – живот и творештво

Александар — Ацо Караманов (1927—1944)Ацо Караманов е роден на 31 јануари 1927 година во Радовиш како најстаро дете во семејството на Софија и Васил Караман

Мите Богоевски – живот и творештво

Мите (Димитар) Богоевски (1919 – 1941)Роден е во с. Болно, во печалбарско семејство. Основно образование завршил во родното село и во Ресен, а во Битола

Никола Јонков Вапцаров – живот и поетско творештво

Вапцаров е роден во Банско, Пиринска Македонија (1909-1942), ја објавил збирката „Моторни песни“. Најпозната песна на Вапцаров е „Земја“.