Гемиџиите (Солунските атентатори)

Кружокот на гемиџиите се формирал со идеја со саможртва да се помогне на револуционерното македонско движење. Членовите на кружокот биле анархисти

Ликови од „Македонска крвава свадба“

Ликови од драмата „Македонска крвава свадба“ од Чернодрински се: Цвета, Спасе, Осман-бег, Дуко и други. Ликовите се претставени црно-бело, како добри и лоши

Македонска крвава свадба (раскажана)

„ Македонска крвава свадба “ (целата драма)

Македонска крвава свадба е најпознатата драма од Војдан Чернодрински. Во продолжение прочитајте ја целата драма:

Војдан Чернодрински „Македонска крвава свадба“

Војдан Поп Георгиев Чернодрински (1875—1951) е основоположник на македонското драмско творештво и театар. Чернодрински е роден во с. Селце

Силјан Штркот (раскажана)

Осудата и казната на лошиот однос на децата кон родителите е прикажана и во нашата најдолга народна приказна „ Силјан Штркот“.

Силјан Штркот (целата приказна)

Силјан Штркот (целата приказна)

Марко Цепенков

Марко Костов Цепенков (Ореовец, Прилепско, 7 ноември 1829 – Софија, 29 декември 1920) е специфична појава во македонската литература. Силјан Штркот

Македонската литература на преминот од 19 во 20 век

Како историско продолжување на литературното творештво ги сметаме: Марко Цепенков и Војдан Чернодрински, на преминот од 19 кон 20 век.