, ,

Кузман Шапкарев

Кузман Шапкарев (1 февруари 1834 — 18 март 1909)   Кузман Анастасов Шапкарев е роден на 1 февруари 1834 година во Охрид, во семејство…
Рајко Жинзифов (1839 - 1877)