Житијата на Кирил и Методиј

„Панонските легенди“ ги содржи житијата на словенските просветители Кирил и Методиј. Тоа е најстарото оригинално дело на словенската литература.

О писменех (за буквите) – текстот

О писменех (за буквите) – текстот О писменех од Црноризец Храбар е трактат за буквите ( писменех )

Црноризец Храбар „О писменех“ (За буквите)

Црноризец Храбар е анонимен писател од словенската средновековна литература. Псевдонимот значи – калуѓер храбар. Се криел зад псевдонимот Црноризец

„ Пофалба на нашиот татко и учител словенски Кирил Филозоф “ од Климент Охридски

Похвално слово („ Пофалба на нашиот татко и учител словенски Кирил Филозоф“)

„ Панонски легенди “

„ Панонски легенди “ е најстарото оригинално дело од нашата (словенската) средновековна литература. Составено е од два дела: Житие на Кирил

Средновековна литература (видови)

Средновековна литература (видови). Под средновековна литература