Почетна » македонска литература » современа македонска литература

современа македонска литература

Гого Ивановски – избор песни

Гого Ивановски (Скопје, 18 јануари 1925 – Скопје, 15 декември 2004) е претставник на првата генерација македонски современи поети.

Современи македонски поети

Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна.Создавањето македонски литературен јазик и своја држава

Творештво за масакрот во Ваташа

Во врска со случувањата во Ваташа, во македонската литература имаме неколку поетски творби, народната „Ми заплакало селото Ваташа“, „Цветови“ од Јаневски

Ташко Георгиевски

Ташко Георгиевски (15.3.1935-13.4.2012)Ташко Георгиевски е роден 1935 година во с. Крончилево, Воденско, Егејска Македонија.

Ликовите во „Црнила“ од Чашуле

Ликовите во драмата „Црнила“ се група предавници што го организираат атентатот на Ѓорче Петров. Ликовите се контроверзни и трагични, како што е Младичот

„Црнила“ од Коле Чашуле

Темата на драмата „Црнила“ од Коле Чашуле е убиството, атентатот врз Ѓорче Петров од неговите сонародници. Прикажани се македонските црнила

Диво месо

Горан Стефановски „Диво месо“

Со појавата на Горан Стефановски современата македонска драма доживува голем успех. Негови драми се: „Јане Задрогаз“, „ Диво месо “,

Коле Чашуле (1921-2009)

Коле Чашуле

Коле Чашуле е роден 1921 година во Прилеп, каде завршува основно училиште и нижа гимназија, а виша гимназија завршува во Битола. Студирал медицина на Белгра

Scroll to Top