Современи македонски поети

Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна.Создавањето македонски литературен јазик и своја држава

Творештво за масакрот во Ваташа

Во врска со случувањата во Ваташа, во македонската литература имаме неколку поетски творби, народната „Ми заплакало селото Ваташа“, „Цветови“ од Јаневски

Ликови во „Црно семе“ од Т. Георгиевски

Ликови во романот „Црно семе“. Романот „Црно семе“ од Ташко Георгиевски е еден во низата романи за судбината на Македонецот од егејскиот дел.

Ликовите во „Црнила“ од Чашуле

Ликовите во драмата „Црнила“ се група предавници што го организираат атентатот на Ѓорче Петров. Ликовите се контроверзни и трагични, како што е Младичот

„Црнила“ од Коле Чашуле

Темата на драмата „Црнила“ од Коле Чашуле е убиството, атентатот врз Ѓорче Петров од неговите сонародници. Прикажани се македонските црнила

Писмена работа за „Крпен живот“ од Стале Попов

Предлог писмена работа за романот „Крпен живот“ од Стале Попов Македонската жена прикажана во романот „Крпен живот“ од Стале Попов

Писмена работа за „Улица“ од Славко Јаневски

Предлог писмена работа за „Улица“ од Славко Јаневски Улицата – училиште за животот

Диво месо

Горан Стефановски „Диво месо“

Со појавата на Горан Стефановски современата македонска драма доживува голем успех. Негови драми се: „Јане Задрогаз“, „ Диво месо “,

Томе Арсовски (1928 - 2007)

Томе Арсовски „Парадоксот на Диоген“

Tоме Арсовски е роден 1928 во Косовска Митровица, каде татко му бил на служба во поштата. Во Пеќ завршил основно училиште, а 1941 година се враќа во роднот

Коле Чашуле (1921-2009)

Коле Чашуле

Коле Чашуле е роден 1921 година во Прилеп, каде завршува основно училиште и нижа гимназија, а виша гимназија завршува во Битола. Студирал медицина на Белгра