,

Гого Ивановски - избор песни

Гого Ивановски (Скопје, 18 јануари 1925 – Скопје, 15 декември 2004) е претставник на првата генерација македонски современи поети. Гого Ивановски…
,

Современи македонски поети

Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна. Создавањето македонски литературен…
, ,

Творештво за масакрот во Ваташа

Творештво инспирано од масакрот во Ваташа Во врска со случувањата во Ваташа, на 15 и 16 јуни 1943 година во македонската литература имаме…
,

Ликови во „Црно семе“ од Т. Георгиевски

Романот „Црно семе“ од Ташко Георгиевски е еден во низата романи за судбината на Македонецот од егејскиот дел. Темата на романот…
,

Ташко Георгиевски

Ташко Георгиевски (15.3.1935-13.4.2012) Ташко Георгиевски е роден 1935 година во с. Крончилево, Воденско, Егејска Македонија. Неговото творештво…