Не е бричено, ами стрижено

Не е бричено, ами стрижено(Македонска народна приказна)Еве како се инаетела една жена.Мажот видел едно дете гологлаво, бричено и ѝ рекол на жената: Види, жено, како е бричено детено во главата.

Ликови во „Црно семе“ од Т. Георгиевски

Ликови во романот „Црно семе“. Романот „Црно семе“ од Ташко Георгиевски е еден во низата романи за судбината на Македонецот од егејскиот дел.

Лоша мисла — цела болест

Лоша мисла — цела болест Царската ќерка и еќимот (Македонска народна приказна)   Eдна царска ќерка боледувала од некоја мисла што имала. Сите царски еќими ја фатиле да ја лекуваат и никој лек не беше нашол. Од ден на ден сѐ полошо се чинела и на лице гинела. Чул еден стар еќим, што бил заборавен … Read more Лоша мисла — цела болест

Царот и ѓеривџијата

Царот и ѓеривџијата (Македонска народна приказна)   Во еден царски град си требел еден ѓериз (одводен канал за нечистотии, канализација) некој ѓеривџија и од смрдеата му се кренало срцето за блуење, та се исправил и си рекол: — Трај, душо, оти од лајнава во полајна ќе те клаам, да после да не се пишманиш (каеш). … Read more Царот и ѓеривџијата

Сиромавиот и арно да рече…

Сиромавиот и арно да рече, никој не го слуша (Македонска народна приказна)   Еден сиромав човек седел до некои чорбаџии и слушал што разгоараат. Муабетот бил за оти имало многу глувци. Поголемиот чорбаџија велел оти глувците му го изгризале железото што го продал на дуќан, и сите му го потврдиле зборот. — Вистина, вистина, чорбаџии … Read more Сиромавиот и арно да рече…

Неволјата викни ја секаде да ти помага

Си бил еден мрзлив дрвар. Еден ден жена му со сила го пратила да оди на дрва и да ја викне Неволјата да му помогне да ги натовари дрвата.

Ликови од „Македонска крвава свадба“

Ликови од драмата „Македонска крвава свадба“ од Чернодрински се: Цвета, Спасе, Осман-бег, Дуко и други. Ликовите се претставени црно-бело, како добри и лоши

Ликовите во „Црнила“ од Чашуле

Ликовите во драмата „Црнила“ се група предавници што го организираат атентатот на Ѓорче Петров. Ликовите се контроверзни и трагични, како што е Младичот