„Црнила“ од Коле Чашуле

Темата на драмата „Црнила“ од Коле Чашуле е убиството, атентатот врз Ѓорче Петров од неговите сонародници. Прикажани се македонските црнила

Ликови од „Печалбари“ на Панов

Во драмата „Печалбари“ се претсавени неколку карактеристични ликови.„Печалбари“ е драма од Антон Панов.

„Копачите“ од Кочо Рацин

„Копачите“ е песна од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирска песна со експресионистичко-револуционерен мотив.

„Ленка“ од Кочо Рацин

„Ленка“ е една од песните од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирско-епска песна, елегија. Ленка е најпознатата, антологиска песна на Рацин

„Тутуноберачите“ од Кочо Рацин

„Тутуноберачите“ е една од песните од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирска, социјална песна, со аргатски мотив за маката на тутуноберачите

„Денови“ од Кочо Рацин

Песната „Денови“ е дел од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.Таа е лирска, социјална песна со аргатски мотив каде се опеани тешките денови

„Бели мугри“ од Рацин

Стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин е составена од 12 песни, напишани на велешки дијалект во кои доминираат социјалните и револуционерните теми.

Житијата на Кирил и Методиј

„Панонските легенди“ ги содржи житијата на словенските просветители Кирил и Методиј. Тоа е најстарото оригинално дело на словенската литература.

„Чорбаџи Теодос“ – В. Иљоски

„Чорбаџи Теодос“ е комедија напишана од Васил Иљоски. Тоа е комедија на интригата подметната од итриот Арсо на која ќе наседне богатиот Теодос.

Ликови од „Чорбаџи Теодос“

Во драмата „Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски има повеќе ликови.Но, во комедиите на интриги, ликовите не се целосно изградени, туку се типизирани.

„Слово за празниците“ – Пејчиновиќ

„Слово за празниците“ е оригинален текст на Кирил Пејчиновиќ напишан на народен јазик, тетовски говор. Тоа е текст од книгата „Огледало“.