Царот и ѓеривџијата

(Македонска народна приказна)

 

Во еден царски град си требел еден ѓериз (одводен канал за нечистотии, канализација) некој ѓеривџија и од смрдеата му се кренало срцето за блуење, та се исправил и си рекол:

— Трај, душо, оти од лајнава во полајна ќе те клаам, да после да не се пишманиш (каеш).

Така рекол и пак се вратил да го требе ѓеризот.

Кога зборувал така, се погодил … Прочитај повеќе

Сиромавиот и арно да рече, никој не го слуша

(Македонска народна приказна)

 

Еден сиромав човек седел до некои чорбаџии и слушал што разгоараат. Муабетот бил за оти имало многу глувци. Поголемиот чорбаџија велел оти глувците му го изгризале железото што го продал на дуќан, и сите му го потврдиле зборот.

— Вистина, вистина, чорбаџии — рекол сиромавиот — има многу глувци, чунки што имав троа брашненце ми го изедоа!… Прочитај повеќе

 

Неволјата викни ја секаде да ти помага

(Македонска народна приказна)

 

Си бил еден мрзлив дрвар. Еден ден жена му со сила го пратила да оди на дрва и да ја викне Неволјата да му помогне да ги натовари дрвата.
Пошол дрварот в планина и со голема мрза набрал дрва. Арно ама, сега требало да ги натовари. Се вртел-се сукал за да ја види Неволјата од некоја страна, ама … Прочитај повеќе

 

Правината и Кривината

(Македонска народна приказна)

 

Некогаш останала Правината без работа, та немала пари да си купи леб за да јаде и три дена гладувала.
Шетала, одела овде-онде за да најде леб, но не можела и викнала сирота:

— Оф јас сирота, што да правам, дали ќе умрам од глад, нема ли никој да ми помогне?

Ја слушнала Кривината и излегла пред неа:

— Што те мачи, а … Прочитај повеќе

Ликови од драмата „Македонска крвава свадба“ од Чернодрински се: Цвета, Спасе, Осман-бег, Дуко и други.

ако драма на судирот, сите ликови во неа се претставени црно-бело, како претставници на едната или другата страна.

Од една страна се сиромашните македонски селани кои кулучат на нивите од поробувавчите, но иако се поробени, се борат да ја зачуваат честа, името, верата, обичаите, самобитноста и гордоста, а на друга страна се поробувачите

Прочитај повеќе