Почетна » македонски јазик

македонски јазик

Наука за јазикот (прва година)

Наука за јазикот (скратена тема) Поими што треба да се усвојат: Знак (симбол и сигнал) Семиологија Комуникација (еднонасочна/заемна; вербална/невербална; сигнална/симболичка) Јазик (систем од знаци) Дијалектен …

Наука за јазикот (прва година) Прочитај повеќе »

Правопис (матура)

Правопис (матура) е кратко повторување на материјалот од областа на правописот. Правопис е голема тема и се учи во текот на целото образование

Пишување на гласовите

Пишување на гласовите е едно поглавје од Правописот на македонсикот јазик. Гласовите ги делиме на самогласки и согласки. При пишување на гласовите

Акцент (матура)

Македонскиот акцент е динамичен и определен. Динамичен акцент значи дека се одликува со силата на издишната струја, а определен значи дека се наоѓа на точно определено место во зборот.

Scroll to Top