Почетна » македонски јазик » дијалектологија

дијалектологија

Северно наречје

Северно наречје на север граничи со српската јазична територија, а јужната граница оди по линијата Тетово – Скопје – Свети Николе – Пробиштип.

Југоисточно наречје

Југоисточно наречје зафаќа многу поголема област од западното. Тоа ја опфаќа областа источно од реката Вардар и Црна Река. Југоисточно наречје

Дијалектологија – западно наречје

Дијалектологија – западно наречје Дијалектологија е наука што се занимава со говорите, дијалектите на еден јазик, односно сите јазични појави што не влегуваат во литературниот јазик.

Scroll to Top