Почетна » македонски јазик » наука за јазикот

наука за јазикот

Наука за јазикот (прва година)

Наука за јазикот (скратена тема) Поими што треба да се усвојат: Знак (симбол и сигнал) Семиологија Комуникација (еднонасочна/заемна; вербална/невербална; сигнална/симболичка) Јазик (систем од знаци) Дијалектен

Наука за јазикот (прва година) Прочитај повеќе »

Scroll to Top