Обезвучување на согласките на крајот од зборот

Обезвучување на согласките на крајот од зборот е гласовна промена каде звучните согласки на крајот од зборот се изговараат безвучно, обезвучување