Ристо Крле (1900-1975)

Ристо Крле „Парите се отепувачка“

Ристо Крле е роден во Струга 1900 година, во семејство на чевларски мајстор. Завршил основно училиште и први клас гимназија до 1912, а втори клас се запишал