Македонски имиња на месеците

Македонски имиња на месеците   Потеклото на македонските имиња на месеците е поврзано со природните циклуси или земјоделските…
, ,

Тема за матурски есеј 2019

Тема за матурски есеј, оваа 2019 година, не е дадена. Државната предметна матурска комисија (ДПМК по македонски, албански и турски јазик…