„Авантурите на Артур Гордон Пим“ – По

„Авантурите на Артур Гордон Пим“ е единствениот завршен роман од Едгар Алан По кој би можеле да го класифицираме како авантуристички.

Ристо Крле (1900-1975)

„ Милиони маченици “ Ристо Крле (целата драма)

„ Милиони маченици “ Ристо Крле (целата драма)

Венко Марковски (1915 - 1988)

„ Огинот “ од Венко Марковски

Огинот од Венко Марковски Р А Н И… I Уште не те сретнав Паметот ми летна пo тебе! Де мори, Гроздано, – грозје ле небрано на лоза! A кога те видов,

Васил Иљоски (1902-1995)

„ Чест “ од Васил Иљоски (целата драма)

„ Чест “ од Васил Иљоски (целата драма) – Македонски јазик и литература; Чест е драма во четири чина

Македонска крвава свадба (раскажана)

„ Македонска крвава свадба “ (целата драма)

Македонска крвава свадба е најпознатата драма од Војдан Чернодрински. Во продолжение прочитајте ја целата драма:

Кочо Рацин – Коста Солев (1908-1943)

„ Бели мугри “ од Кочо Рацин (целата стихозбирка)

Стихозбирката „ Бели мугри “ содржи дванаесет песни: Денови, Копачите, Ленка,