Македонски имиња на месеците

Македонски имиња на месеците   Потеклото на македонските имиња на месеците е поврзано со природните циклуси или земјоделските…
Ристо Крле (1900-1975)
Венко Марковски (1915 - 1988)
Васил Иљоски (1902-1995)
Рајко Жинзифов (1839 - 1877)