Почетна » прва година

прва година

Морфологија – видови морфеми (прва година)

Морфологија е дел од науката за јазикот (лингвистиката). Таа се занимава со проучувањето на формите на зборовите, нивното образување и нивното граматичко значење. Морфологијата се занимава …

Морфологија – видови морфеми (прва година) Прочитај повеќе »

Поделби на литературата – лирика (прва година)

1. Поделби на литературата Литературата се дели според неколку критериуми. 1. Според авторството, литературата можеме да ја поделиме на: – народна (анонимна, колективна, усна) и – …

Поделби на литературата – лирика (прва година) Прочитај повеќе »

Scroll to Top