класицизам

Жан Батист Поклен – Молиер (1622-1673)

Молиер – „Тартиф“

Жан Батист Поклен – Молиер (1622-1673) е претставник на францускиот класицизам. Молиер потекнува од богато и угледно семејство.

Барок и класицизам

Класицизам е правец во уметноста и литературата кој се појавува во втората половина на XVII век, во Франција.

Scroll to Top