модерната

Модерна литература

Под модерна литература се подразбираат разните струења во литературата на 20 век

Едгар Алан По (1809-1849)

Едгар Алан По „Гарванот“

Едгар Алан По е роден во Бостон, САД. Откако таткото ги напуштил, мајка му починала кога тој имал две години, па бил неофицијално посвоен од богат трговец

Scroll to Top