„Павилјон бр. 6“ од Чехов (раскажана)

Новелата „Павилјон бр. 6“ од Чехов е една од најубавите новели во кои е претставена суровата реалност и бесмислата на животот

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984)

Михаил Шолохов „Судбината на човекот“

Нобеловецот Михаил Шолохов во расказот „Судбината на човекот“ е вистински претставник на социјалистичкиот реализам

Антон Павлович Чехов (1860 – 1904)

Антон Павлович Чехов – избор раскази

Антон Павлович Чехов – избор раскази – мајстор на кусиот содржаен расказ, проткаен со хумор и блага иронија, тага и вистина

Реализам – појава и подвидови

Правецот реализам се појавува во услови на целосен напредок на науката, во триесеттите години од XIX век. Реализам прво се појавува во Франција, за набрзо