реализам

Лав Николаевич Толстој (1828-1910)

Лав Николаевич Толстој

Лав Николаевич Толстој е роден во Јасна Полјана на дворјанскиот имот од родителите кои потекнувале од благороднички семејства. Ја носел титулата гроф

чичко горио

Оноре де Балзак

Оноре де Балзак (1799-1850) е претставник на францускиот реализам. Роден е во Тур, на југот од Франција, во граѓанско семејство.

Scroll to Top