ренесанса

„Декамерон“ од Бокачо

„Декамерон“ од Бокачо претставува заокружена збирка раскази кое авторот го постигнал со воведниот дел, односно „Уводната новела“. „Декамерон“ сорджи 100

Дон Кихот (раскажана)

„ Дон Кихот “ е роман во два дела, со 126 глави на 1200 страници, во кој се опишани многу случки и ликови. Тоа е роман–пародија на витешката литература,

Мигел (Мигуел) де Сервантес (1547-1616)

Мигел де Сервантес

Мигел (Мигуел) де Сервантес (1547-1616) живее и твори во периодот меѓу ренесансата и барокот. Сервантес е роден во малото гратче

Шекспир

Вилијам Шекспир

Вилијам Шекспир (1564-1616) е најголемиот драмски автор на светот и за сите времиња. Иако Шекспир живеел и творел пред четири века

Франческо Петрарка

Франческо Петрарка (1304 – 1374) е претставник на предренесансата. Петрарка е прв внесува индивидуализам во своето творештво, односно се свртува кон себе

џовани бокачо

Џовани Бокачо

Џовани Бокачо (1313-1375) е еден од најзначајните претставници на предренесансата (хуманизмот). Бокачо

„Декамерон“ (избор цели раскази)

Декамерон избор – Увод, Босилокот на Изабета, Форезе и Џото, Славејчето, Франческа и огледалото, Приказна за соколот, Маркизот од Салуцо)

Данте Алигиери

Данте Алигиери (1265-1321), големиот поет Данте Алигиери во духот на предренесансното време се изградил во сестрана личност, занимавајќи се со поезија

Појава на ренесансата

Ренесансата (преродба) е продолжување на предренесансата (хуманизмот) и се појавува во втората половина на 15 век и трае во 16 век. Под ренесансата

Scroll to Top