„ Евгениј Онегин “ од Пушкин

Романот „ Евгениј Онегин “ го сочинуваат осум пеења, со различен број песни. Александар Сергеевич Пушкин ја создал онегинската строфа составена од 14 стиха.

Странствувањето на Чајлд Харолд

Бајрон – „Странствувањето на Чајлд Харолд“

Лорд Џорџ Гордон Бајрон (1788-1824) е претставник на романтизмот од Англија. Семејството на Бајрон било со благородничко потекло