„Судбината на човекот“ од Шолохов

„Судбината на човекот“ е расказ на Шолохов во кој се прикажани стравотиите на војната и судбината на преживенаите. Главен лик е војникот Соколов.

Современи правци во литературата

Современите правци во литературата содржат многу струење и многу подправци, меѓу кои се и натурализмот, егзистенцијализмот, антидрамата итн.

Социјалистички реализам

Социјалистички реализам е продолжение на реализмот кој се појавил со појавата на социјализмот во Русија. Негов основоположник е Максим Горки.

Михаил Александрович Шолохов (1905-1984)

Михаил Шолохов „Судбината на човекот“

Нобеловецот Михаил Шолохов во расказот „Судбината на човекот“ е вистински претставник на социјалистичкиот реализам